Regionale Energie Strategie (RES)

We hebben samen met 22 regiogemeentes een energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag (RES 1.0) gemaakt. Hierin staat hoe deze gemeentes, 4 waterschappen en de provincie samen de doelen voor klimaatverandering willen halen. De Rijksoverheid heeft deze doelen gesteld. 

RES en WEO

In de RES 1.0 ligt de nadruk voor Westland op winnen van aardwarmte (warmte uit de grond). En als dat kan, het ontwikkelen van stadsverwarming (warmtenet). De bronnen zijn restwarmte uit de haven en aardwarmte. Dit warmtenet heet het Warmte Systeem Westland. In de RES 1.0 staat ook dat energie vooral moet komen uit zonnepanelen en waterbassins (water dat in de natuur wordt opgevangen). De Westlandse Energie Opgave (pdf, 5 MB) volgt de RES op. Hierin richten wij ons met name op energiebesparing en op het vervangen van fossiele energie voor duurzame en betaalbare energie voor alle Westlanders.

De RES 1.0 gaat ook over besparing van energie en warmte. Dat is namelijk de slimste manier om minder broeikasgassen uit te stoten. Het doel is hierbij om minstens 20% energie te besparen bij woningen en 30% in de glastuinbouw. De regio zet daarnaast vooral in op warmte, omdat daar de meeste kansen liggen. Er is veel restwarmte en er zijn veel mogelijke aardwarmtebronnen, terwijl er weinig ruimte is voor bijvoorbeeld windmolens. Wilt u de hele RES 1.0 lezen, kijk dan op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

De energieregio Rotterdam Den Haag bestaat uit:  

 • Gemeente Albrandswaard 
 • Gemeente Schiedam 
 • Gemeente Barendrecht 
 • Gemeente Vlaardingen 
 • Gemeente Capelle aan den IJssel 
 • Gemeente Voorne aan Zee 
 • Gemeente Delft 
 • Gemeente Westland 
 • Gemeente Den Haag 
 • Gemeente Wassenaar 
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel 
 • Gemeente Zoetermeer 
 • Gemeente Lansingerland 
 • Waterschap Hollandse Delta 
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg 
 • HH van Delfland  
 • Gemeente Maassluis 
 • HH van Rijnland 
 • Gemeente Midden-Delfland 
 • HH van Schieland en Krimpenerwaard 
 • Gemeente Nissewaard 
 • Provincie Zuid-Holland 
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp   
 • Netbeheerder Stedin 
 • Gemeente Ridderkerk 
 • Natuur en milieufederatie Zuid-Holland 
 • Gemeente Rijswijk 
 • Gemeente Rotterdam 

Deze overheden bepalen hoe zij de RES in hun eigen gemeenten inzetten. In Westland doen we dat in de Warmtevisie Westland die eind 2021 is vastgesteld.  

Iedere 2 jaar vernieuwen de partijen de RES. Dat doen ze met de nieuwste inzichten, ervaringen en technieken. Zij bepalen dit samen en laten zo zien dat alle partijen achter de plannen staan.  

Wilt u als inwoner een reactie op de RES 1.0 met ons delen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].