Bedrijventerrein Wateringen

Op bedrijventerrein Wateringen zijn kansen voor een kleinschalig lokaal warmtenet. Er is waarschijnlijk steun om de overstap te maken en we verwachten dat dit betaalbaar is.

  • De bedrijven werken al samen in een vereniging/Bedrijven Investerings Zone en zijn actief bezig met duurzaamheid.
  • Een groep inwoners uit de buurt Venewijken, dichtbij het bedrijventerrein, wil de buurt graag aardgasvrij maken. Een eerste onderzoek leverde nog geen goede oplossing op. Er is dus al draagvlak voor verduurzaming en mogelijk hebben ze interesse om mee te doen in de verkenning van het onderzoeksgebied.
  • Er zijn enkele bedrijven met een koelvraag. Dit levert restwarmte op. Warmte-koude Opslag (WKO) kan voor deze (en omliggende) panden interessant zijn.
  • Er zijn meerdere panden met grote daken. Deze zijn interessant voor plaatsing van zonthermische panelen.
  • Met de warmtekansenkaart hebben we de kosten van een alternatief voor aardgas per gebied onderzocht. Dit bedrijventerrein behoort tot de 20% van de gebieden waar de overstap het goedkoopst is.

  • 12 woningen: ongeveer 1 TJ warmtevraag nu, vooral vrijstaande woningen.
  • 649 bedrijven: ongeveer 111 TJ warmtevraag nu, vooral industriefunctie.

Een kleinschalige collectieve oplossing met WKO, warmtepomp(en) of zonthermie. Eventueel koppeling aan een deel van Wateringen.

  • Mogelijk is een deel van de daken al ingezet voor zonnepanelen en is er dus minder ruimte voor zonthermische panelen.
  • Bedrijven zijn erg divers in hun warmtevraag en hebben deels een industriefunctie. Voor industrie gelden geen harde afspraken over wanneer ze aardgasvrij moeten zijn.   

Wilt u de Vastgestelde Warmtevisie Westland bekijken? Stuur dan een e-mail naar [email protected].