Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg of rioleringswerkzaamheden. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid.

Om schade te melden, kunt u als burger gebruikmaken van DigiD. Bedrijven of organisaties kunnen dit doen via eHerkenning.