Klacht over gemeentelijk handelen

Bent u niet tevreden over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen, dan kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Digitaal indienen

Een klacht dient u in met DigiD (voor burgers) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Schriftelijk indienen

Wilt u liever een brief schrijven, dan kan dat ook. Stuur uw brief naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

U kunt ook een e-mail met uw klacht sturen naar info@gemeentewestland.nl.

Waar moet uw schriftelijke klacht aan voldoen?

Uw schriftelijke klacht moet een aantal gegevens bevatten:

  • Uw naam en (post)adres
  • Datum
  • Omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht
  • Uw handtekening

Stuurt u een brief of e-mail, geef dan duidelijk aan dat het in het onderwerp, om een klacht gaat.

Telefonisch indienen

U kunt uw klacht telefonisch doen door te bellen naar 140174.

Hoe gaat het verder?

Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Lukt dat niet dan wordt deze termijn een keer met 4 weken verlengd. U ontvangt hier dan bericht over.

Belangrijk om te weten

Er is alleen sprake van een klacht als het gaat om gedrag van (een medewerker van) de gemeente. Gaat het niet om gedrag, maar wilt u iets melden over de buitenruimte, dan doet u een melding. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit, kijk dan op de pagina Bezwaar hoe u dat doet.

Er kan een reden zijn om uw klacht niet inhoudelijk te behandelen. In artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht leest u wanneer de gemeente niet verplicht is de klacht te behandelen.
 
Als er een reden is om uw klacht niet te behandelen wordt u daarover geïnformeerd.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.