Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u de Tozo-regeling niet meer aanvragen. Als er financiële problemen zijn, komt u misschien in aanmerking voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Uitstel van betaling voor een Tozo-lening tot 1 juli 2022

Heeft u een lening op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen? Wij hebben u ingelicht dat u vanaf 1 januari 2022 rente en aflossing moet gaan betalen. De Rijksoverheid heeft echter besloten dat u uitstel van betaling tot 1 juli 2022 krijgt.

Wat gaat er veranderen?

  • u hoeft de lening pas vanaf 1 juli 2022 af te lossen
  • over de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 wordt geen rente in rekening gebracht
  • in plaats van 5 jaar mag u de lening in 6 jaar terugbetalen, gerekend vanaf datum uitbetaling van de lening

In juni 2022 ontvangt u een nieuw aflosschema.

Wat verandert er niet?

Als u de lening in 2020 heeft ontvangen, wordt er rente tot 1 januari 2021 in rekening gebracht. De rente die u over 2020 verschuldigd bent nemen wij éénmalig op in het bedrag wat u over juli 2022 moet betalen.

Waarom deze verandering?

Deze verandering is een onderdeel van het totale steunpakket voor ondernemers. Er is landelijk vastgesteld dat ondernemers meer tijd nodig hebben om een Tozo-lening terug te betalen.

Moet ik reageren op dit bericht?

Nee, wij regelen dat u uitstel van betaling tot 1 juli 2022 krijgt.

Eerder met de betalingen starten?

Kunt en wilt u eerder aflossen? Dat kan. Stuur een e-mail met uw naam, adres, geboortedatum en de datum vanaf wanneer u wilt betalen naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl.

Wij verzoeken u het aflossingsbedrag te gebruiken wat in het eerder gestuurde aflosschema staat. Als u een ander bedrag wilt betalen, dan verzoeken wij u dat in de e-mail te vermelden.

Let op: betalingen moeten achteraf, aan het einde van elke maand, voldaan zijn. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 wilt betalen, dan moet het bedrag voor 1 februari 2022 ontvangen zijn. Als u ons toestemming voor een automatische incasso heeft gegeven, schrijven wij het bedrag in dit voorbeeld op de laatste werkdag van januari 2022 van uw rekening af.

U lost nu al op de lening af

U kunt dit blijven doen en hoeft niet te reageren op dit bericht. 

Andere vraag of opmerking over de Tozo-lening

Misschien kunt u het antwoord op deze pagina vinden. Als dit niet zo is kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum (KCC) op nummer 140174 of een e-mail sturen naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl Wij verzoeken u om uw naam, adres en geboortedatum in de mail te vermelden. Wij nemen dan contact met u op.