Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden dreigen te komen, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Deze regeling is verlengd met zeven maanden tot 1 april 2021.

Wilt u direct zien of dat u in aanmerking kan komen voor Tozo 3? Bekijk dit dan op de website www.krijgiktozo.nl voordat u een aanvraag doet bij de gemeente Westland.

Heeft u een Tozo-aanvraag gedaan en een bevestiging ontvangen? Wacht dan bericht van ons af. Wij beseffen dat u snel duidelijkheid wilt en proberen uw aanvraag binnen vier weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het soms langer duren.
Wij vragen hiervoor uw begrip en geduld en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Tozo 3

Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u na 1 oktober nog niet voorbij? Vraag dan de Tozo 3 uitkering aan. De regeling is geldig tot 1 april 2021.
Uw Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet hiervoor een aanvraag indienen.
De lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is ook verlengd tot 1 april 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend of heeft u nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kunt u gebruik maken van de regeling.

Beschrijving

Vraag de overbruggingsregeling of de lening alleen aan als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo 2 en 3

De regeling Tozo 2 en 3 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor alleenstaanden

Verlenging

Na afloop van uw Tozo 2 uitkering kunt u aansluitend de Tozo 3 aanvragen. U kunt de Tozo 3 ook later laten ingaan. Bijvoorbeeld 1 december of voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u komende maanden voldoende inkomen heeft. Maar u kunt ook later nog een aanvraag indienen.

Aanvragen met terugwerkende kracht Tozo 3

 • In oktober en november kunt u met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
 • Vanaf 1 december 2020 is het niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Bedrijfslening

Voor de lening bedrijfskapitaal geldt nog steeds een maximumbedrag € 10.157. Heeft u onder Tozo 1 en 2 een bedrijfskapitaal aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het bedrag van € 10.157.  De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 3 jaar. Tot januari 2021 is het niet nodig om af te lossen. Krijgt u een lening voor Tozo 3 na 1 januari 2021 dan start de aflossing op de datum van verstrekking van de lening.
U kunt ook de lening krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. U kunt geen bedrijfskapitaal aanvragen als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

  Afhandeling

  De gemeente doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. De maximale afhandeltermijn is 8 weken.

  Voorwaarden

  Als zelfstandige ondernemer kunt u de regeling Tozo 2 en 3 krijgen als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • U woont in het Westland
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht
  • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland. Of in een van de andere landen binnen de EU, EER of in Zwitserland
  • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
  • Het inkomen van uw partner telt vanaf de Tozo 2 regeling ook mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner

  Wat u moet weten

  Geeft u bij de aanvraag bewust onvolledige of valse informatie? Dan vordert de gemeente na controle het bedrag terug en krijgt u een boete.

  Wijziging doorgeven

  Ontvangt u een Tozo-regeling? Dan moet u wijzigingen van bijvoorbeeld uw inkomen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via het contactformulier. Of bel 140174.

  Tozo terugbetalen

  Ontvangt u geld vanuit de Tozo-regeling? Maar kunt u met uw bedrijf weer aan de slag? Dan kunt u (een deel van) het geld dat u niet meer nodig heeft terugbetalen.

  Woonkostentoeslag

  Kunt u door de coronacrisis uw woonkosten niet meer betalen? Als u geen gebruik kunt maken van huurtoeslag of u woont in een koopwoning. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag.

  Voordat u de aanvraag start

  Zorg dat u de volgende stukken bij de hand heeft als u begint met de aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk af handelen. Doet u dit niet, dan kan dit de afhandeling van uw aanvraag vertragen.

  • Identiteitsbewijs (ook van uw partner) - een rijbewijs voldoet niet -
  • Bankgegevens privé
  • Specificatie huur of hypotheek
  • Aangifte inkomstenbelasting 2018 en 2019
  • Inschrijving Kamer van Koophandel
  • Salarisstroken van u en uw partner van de afgelopen maand
  • Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand
  • BTW aangiften 2e en 3e kwartaal 2020

  Als u ook of alleen een bedrijfskapitaal aanvraagt, levert u ook het volgende aan:

  • Bewijsstukken van de zakelijke kosten die u dringend moet betalen
  • BTW aangiften 2e en 3e kwartaal 2020

  Let op: Wanneer u als zelfstandig ondernemer in een samenwerkingsverband bedrijfskapitaal aanvraagt is er de verplichting  dat iedere zelfstandige ondernemer binnen het samenwerkingsverband hoofdelijke aansprakelijkheid accepteert voor de uit de bijstandsverlening ontstane verplichtingen.