Uittreksel aanvragen

Een uittreksel vraagt u online aan. Log in met DigiD en betaal direct met iDEAL. U krijgt het uittreksel dan na enkele werkdagen per post thuisgestuurd.

Welk uittreksel heeft u nodig?

Hieronder ziet u welk uittreksel u nodig heeft en vraagt u het direct aan.

 Uittreksel
BRP
Uittreksel
Burgerlijke stand
Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)
Wat is hetEen bewijs dat u in de gemeente Westland woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in uw leven.Een officiële verklaring dat u in leven bent.
Wanneer heeft u het nodigVoor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school of opleiding of inschrijving bij een woningbouwvereniging.Bij een geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding of partnerschapregistratie.Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn.
Wat moet u wetenU kunt extra gegevens laten opnemen. Bijvoorbeeld een Bewijs van in leven zijn of Bewijs van Nederlanderschap.U kunt dit uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.U kunt dit bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u woont.
Kosten€6,00€13,80€6,00
Aanvragen      
 • Voorwaarden

  U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat bij u woont als dit jonger dan 16 jaar is
  • iemand anders die u heeft gemachtigd.

  U kunt een uittreksel Burgerlijke stand aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw ouders en kinderen
  • als erfgenaam
  • als geregistreerd partner of echtgenoot
  • als wettelijk vertegenwoordiger
 • Schriftelijk aanvragen

  U kunt een uittreksel ook schriftelijk aanvragen. Het verzoek voorzien van uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs kunt u richten aan:

  Gemeente Westland
  Afdeling Dienstverlening
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  Het uittreksel en de factuur met de kosten voor het uittreksel worden u binnen enkele werkdagen per post toegezonden.

 • Regel het aan de balie

  Het kost meer

  Een uittreksel BRP aan de balie aanvragen, is € 5 duurder dan online regelen met uw DigiD. Online regelen is makkelijk, snel én goedkoper. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze gratis aanvragen.

  Toch aan de balie?

  Als u geen DigiD heeft, kunt u het uittreksel ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen.

  Meenemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • bankpas, wij geven de voorkeur aan een pinbetaling
  • bij Bewijs van leven: brief van uw Nederlandse pensioenfonds (als u die heeft)
 • Bewijs van leven in sommige gevallen gratis

  Als u kunt aantonen dat u het bewijs nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds (op grond van de Pensioen- en spaarfondsenwet) en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan is het bewijs van in leven zijn gratis. Maak in dit geval een afspraak en neem een brief mee van het pensioenfonds of uitkerende instantie.

  Let op! Een particuliere spaarregeling, ook al is deze bestemd voor een (aanvullend) pensioen, valt niet onder deze wet. Als het bewijs hiervoor bestemd is dan is deze dus niet gratis verkrijgbaar.


 • Uittreksel RNI aanvragen

  Het uittreksel RNI kunt u op twee manieren aanvragen:
  - persoonlijk op afspraak (via afspraakknop bovenaan pagina)
  - per mail via RNI@gemeentewestland.nl

  Voor het uittreksel verstrekt kan worden, moet er controle van de gegevens plaatsvinden. Zijn uw gegevens sinds de verstrekking van het BSN of het sofinummer veranderd, dan moet u het melden bij de aanvraag van het uittreksel en indien van toepassing bewijs hiervan overleggen. Denk aan bv. huwelijksakte (of internationaal uittreksel) in geval van huwelijk en naamwijziging. Ook een verandering van het woonadres in het land van herkomst moet gemeld worden, hier worden geen bewijsstukken van gevraagd. Komt u persoonlijk het uittreksel aanvragen, dan moet u meenemen:

  • uw identiteitsbewijs
  • eventuele bewijsstukken.

  Vraagt u het uittreksel per mail, dan vragen wij u, samen met uw aanvraag een pdf van uw identiteitsbewijs en eventuele bewijsstukken te mailen.

  Voor de afgifte van een uittreksel waarop het eerder toegekende BSN staat vermeld zijn kosten verbonden, € 11,00. Bij persoonlijke aanvraag betaalt u direct aan de balie. Bij aanvraag per mail, betaalt u op het rekeningnummer NL20 BNGH 0285 1067 59 onder vermelding van RNI BSN. Na ontvangst van uw betaling wordt het uittreksel aan u toegezonden.