Vanuit buitenland naar Westland verhuizen (immigratie)

Als u van buiten Nederland komt en u gaat langer dan 4 maanden in Westland wonen, dan moet u zich laten inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook voor Nederlanders die zich (weer) hier gaan vestigen. U en uw gezinsleden moeten hiervoor een afspraak maken met de gemeente. Als u arbeidsmigrant bent en in een woning van het uitzendbureau woont, neemt u contact op met uw werkgever. U kunt dan geen afspraak maken.

Meenemen

Bij de afspraak het volgende meenemen:

  • uw identiteitsbewijs
  • een ingevuld vragenformulier (pdf, 459kb)
    Als u uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië of Bulgarije komt dan moet u dit vragenformulier (pdf, 625kb) invullen
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, of een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner (pdf, 40kb)
  • uitschrijfbewijs (geldt alleen voor bewoners uit Caraïbisch Nederland. Onder het Caraïbisch Nederland vallen de volgende landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)
  • verblijfsvergunning (geldt niet voor bewoners met een nationaliteit van een EU-land of voor bewoners uit de volgende landen: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland). Een verblijfsvergunning vraagt u vooraf aan bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
  • geboorte- en eventueel huwelijksakte (recent en origineel). Beide akten kunnen ook op een later moment worden ingeleverd

Let op! Uw vragenformulier moet ingevuld zijn voordat u naar uw afspraak komt. Als deze niet helemaal is ingevuld kunnen we u helaas niet helpen.

Kosten

Aan inschrijving bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.