Verhuizing doorgeven

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: uzelf, ouder, voogd of verzorger
  • als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • als u onder curatele staat: de curator
  • een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs

Verhuizen er anderen mee? Let dan op:

Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft. Dan moet hij/zij zelf de verhuizing doorgeven.
Als u de verhuizing van uw kind doorgeeft, moet dit door 1 ouder worden gedaan. Spreek met de andere ouder af wie de verhuizing van uw kind doorgeeft.

Gaat u bij iemand inwonen? Let dan op:

Als u een verhuizing wil doorgeven naar een adres waar u bij iemand gaat inwonen dan moet de hoofdbewoner hiervoor schriftelijk toestemming geven.
Bij het tabblad hoofdbewoner treft u het in te vullen formulier aan.
De ondertekende verklaring hoofdbewoner moet u samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner meenemen naar de balie of uploaden bij uw digitale verhuisaangifte.

Kosten

Aan het doorgeven van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.