Strooiroutes en strooizout

Strooiroutes

Sneeuw, hagel, ijzel, opvriezen....zodra de winter komt, kan het glad worden. Bij verwachte gladheid gaan de strooiwagens rijden. De routes zijn afgestemd met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor proberen we te voorkomen dat u als weggebruiker van een bestrooide weg plotseling op een weg komt die niet gestrooid is. Er is veel aandacht voor de verkeersveiligheid bij winterse omstandigheden. Vooral ook voor het begaanbaar maken en houden van fietspaden. Dagelijks verplaatsen zich in het Westland vele honderden scholieren tussen de kernen.

Weten waar er in uw kern gestrooid wordt? Op deze strooikaart vindt u de strooiroutes.

Gladheidbestrijdingsplan

Gemeente Westland is verplicht om zich in te spannen bij gladheid en maakt daarom jaarlijks een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan staat beschreven wat gemeente Westland doet bij gladheid, zoals op welke wijze er wordt gestrooid en wanneer sneeuwschuivers worden ingezet. Heeft u een vraag of klacht over de gladheidbestrijding binnen gemeente Westland? Maak dan een melding via het meldingsformulier

Strooizout nodig?

Inwoners en bedrijven van Westland kunnen strooizout kopen bij de verschillende bouwmarkten.
Het is niet mogelijk strooizout te kopen bij de milieustraten. Scholen en zorgcentra beschikken over een zoutpas en kunnen daarmee zout ophalen bij de milieustraat Naaldwijk. Maatschappelijke instellingen kunnen een zoutpas aanvragen via een online melding, kies in het formulier voor de categorie 'overig'.

Aansprakelijkheid

U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers.

Inwoners die de gemeente Westland aansprakelijk willen stellen voor letsel, of schade naar aanleiding van gladheid, kunnen deze schade melden door gebruik te maken van het Schadeaangifteformulier. U kunt ook zelf een brief schrijven. Stuur deze op naar:

Raetsheren van Orden B.V.
o.v.v. Gemeente Westland
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar
westland@rhvo.nl