Strooiroutes en strooizout

Strooiroutes

Sneeuw, hagel, ijzel, opvriezen....zodra de winter komt, kan het glad worden. Bij verwachte gladheid gaan de strooiwagens rijden. De routes zijn afgestemd met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor proberen we te voorkomen dat u als weggebruiker van een bestrooide weg plotseling op een weg komt die niet gestrooid is. Er is veel aandacht voor de verkeersveiligheid bij winterse omstandigheden. Vooral ook voor het begaanbaar maken en houden van fietspaden. Dagelijks verplaatsen zich in het Westland vele honderden scholieren tussen de kernen.

Weten waar er in uw kern gestrooid wordt? Op deze strooikaart vindt u de strooiroutes.

Strooien bij zware, aanhoudende sneeuwval

Bij zware, aanhoudende sneeuwval worden er ook sneeuwschuivers ingezet. Het werken met sneeuwschuivers neemt meer tijd in beslag dan strooien. Deze worden daarom alleen ingezet op de grote doorgaande verbindingswegen en (brom)fietspaden. Bij aanhoudende sneeuwval worden ook extra mensen ingezet om sneeuw te ruimen en putten vrij te maken.

Welke wegen worden nog meer gestrooid?

Afhankelijk van de capaciteit kunnen ook gebieden van algemene maatschappelijke zorg (verzorgingstehuizen, doktersposten en apotheken) worden gestrooid. Dit gebeurt voornamelijk overdag. Veel organisaties hebben al een zoutcontainer staan.

Strooizout nodig?

Inwoners en bedrijven van Westland kunnen strooizout kopen bij de verschillende bouwmarkten.
Het is niet mogelijk strooizout te kopen bij de milieustraten. Scholen en zorgcentra beschikken over een zoutpas en kunnen daarmee zout ophalen bij de milieustraat Naaldwijk. Maatschappelijke instellingen kunnen een zoutpas aanvragen via een online melding, kies in het formulier voor de categorie 'overig'.

Aansprakelijkheid

U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers.

Inwoners die de gemeente Westland aansprakelijk willen stellen voor letsel, of schade naar aanleiding van gladheid, kunnen deze schade melden door gebruik te maken van het Schadeaangifteformulier. U kunt ook zelf een brief schrijven. Stuur deze op naar:

Raetsheren van Orden B.V.
o.v.v. Gemeente Westland
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar
westland@rhvo.nl