Afvalwater afvoeren op het riool

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven die afvalwater willen laten wegstromen (lozen) via het riool hebben toestemming nodig van de gemeente. Soms is een melding voldoende, soms heeft u toestemming (vergunning) nodig. Meestal mag u schoon regenwater niet via het riool afvoeren. 

Een aanvraag regelt u via de knop Omgevingsloket online hieronder. U kiest vervolgens voor 'Ik ben particulier'  of  'Ik vertegenwoordig een bedrijf'.

Als particulier (inwoner) heeft u uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken EHerkenning.

Omgevingsloket Online

Afvoeren op oppervlaktewater

Voor direct afvoeren (lozen) op het oppervlaktewater en rioolwaterzuiveringsinstallaties is een vergunning volgens de Waterwet nodig. Hiervoor heeft u toestemming nodig van Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap van Delfland.