Afvalwater afvoeren op het riool

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven die afvalwater willen laten wegstromen (lozen) via het riool hebben toestemming nodig van de gemeente. Soms is een melding voldoende, soms heeft u toestemming (vergunning) nodig. Meestal mag u schoon regenwater niet via het riool afvoeren. 

Een aanvraag regelt u via de knop Omgevingsloket online hieronder. U kiest vervolgens voor 'Ik ben particulier'  of  'Ik vertegenwoordig een bedrijf'.

Als particulier (inwoner) heeft u uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken EHerkenning.

Omgevingsloket Online

Afvoeren op oppervlaktewater

Met de komst van de Omgevingswet zijn ook de regels voor het direct afvoeren (lozen) van afvalwater op het oppervlaktewater veranderd. Lees meer over het lozen van afvalwater op de pagina van Hoogheemraadschap Delfland. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft. Kijk dan op het omgevingsloket.