Riool- en waterzorgheffing

Elke eigenaar of gebruiker van een stuk grond betaalt elk jaar riool- en waterzorgheffing. Daarmee zorgen we voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van het riool. Ook zorgen we voor het verwerken van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. U betaalt dus ook riool- en waterzorgheffing als uw stuk grond geen aansluiting op het riool heeft. 

Kosten 2024

Rioolheffing eigendom Kosten
Woning 0,0170% van de WOZ-waarde
Niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,0442% van de WOZ-waarde

Een vast bedrag als we de waarde van de grond (het perceel) niet hebben meegenomen volgens de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ. Dit bedrag is € 228,24.

Rioolheffing gebruik Kosten
Huishoudens met 1 persoon, per jaar € 180,12
Huishoudens met 2 personen, per jaar € 203,40
Huishoudens met meer personen, per jaar € 226,80
Niet-woning per jaar € 233,64

Rioolheffing eigendom Kosten
Woning 0,0175% van de WOZ-waarde
Niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,0433% van de WOZ-waarde

Een vast bedrag als we de waarde van de grond (het perceel) niet hebben meegenomen volgens de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ. Dit bedrag is € 219,12.

Rioolheffing gebruik Kosten
Huishoudens met 1 persoon, per jaar € 172,92
Huishoudens met 2 personen, per jaar € 195,24
Huishoudens met meer personen, per jaar € 217,68
Niet-woning per jaar € 224,28

Rioolheffing eigendom Kosten
Woning 0,0196% van de WOZ-waarde
Niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,0438% van de WOZ-waarde

Een vast bedrag als we de waarde van de grond (het perceel) niet hebben meegenomen volgens de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ. Dit bedrag is € 219,12.

Rioolheffing gebruik Kosten
Huishoudens met 1 persoon, per jaar € 168,96
Huishoudens met 2 personen, per jaar € 190,68
Huishoudens met meer personen, per jaar € 212,64
Niet-woning per jaar € 219,12

  • het overzicht waarop staat hoeveel riool- en waterzorgheffing u moet betalen, heet een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U krijgt dit overzicht meestal in de tweede helft van februari met de post 
  • kunt u het bedrag niet op tijd betalen? Kies dan voor automatische incasso of een betalingsregeling
  • bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken 

Wilt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Of wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag gemakkelijk online inzien? Op MijnOverheid ontvangt u digitale post van de overheid.  

Log in op MijnOverheid met uw DigiD. U vinkt de gemeente Westland aan als organisatie in uw Berichtenbox. U ontvangt u uw belastingaanslag dan in het vervolg digitaal via de Berichtenbox.