Aansluiting op het riool

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven moeten aangesloten zijn op de gemeentelijke rioolvoorziening. Dit geldt ook voor het buitengebied. De gemeente zorgt voor de aansluiting op het rioolstelsel. Een aantal percelen kunnen niet van een rioolaansluitmogelijkheid worden voorzien. Dit kan technische of financiële redenen hebben.

Aanvragen

Regel uw aanvraag via het formulier aanvraag rioolaansluiting (pdf, 89 KB) in. Met uw verzoek stuurt u de volgende documenten mee:

  • situatieschets
  • bouwtekening met terreinriolering

Kosten

Soort product Prijs
Aansluitkosten op het riool (rekening eigenaar) € 4.048,00
Vergunningaanvraag (rekening eigenaar) € 282,95
Toestemming tijdelijk lozen grondwater (rekening eigenaar) € 282,95

Kijk hier voor de kosten van rioolheffing.

Het Hoogheemraadschap controleert in het buitengebied en zal als het nodig is handhaven. Dit betekent dat men een lozingsverbod of dwangsom kan opleggen.

Hierin staan de regels over hoeveel en welke afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering afgevoerd mogen worden. De lozingsvergunning is verbonden aan het adres (perceel).

Als u wel rioolheffing betaalt maar nog niet bent aangesloten op het riool dan kunt u de gemeente vragen om teruggave. Dit kan voor maximaal 3 jaar.

Regenwater mag niet worden geloosd op het riool. Dit moet u afvoeren naar bijvoorbeeld sloot of vijver. De gemeente controleert hierop.