WOZ-waarde

De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van uw woning of bedrijfspand. Dit noemen we de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. U vindt de WOZ-waarde op het overzicht (aanslagbiljet) dat u elk jaar van de gemeente krijgt.

Digitale Belastingbalie

Wilt u de WOZ-waarde of het verslag van de taxatie (bepalen van de waarde) online bekijken? Hiervoor heeft u DigiD nodig. Ondernemers gebruiken E-herkenning. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met E-Herkenning

De WOZ-waarde is het bedrag dat de verkoop van uw woning of bedrijfsgebouw zou moeten opleveren op 1 januari van het vorige jaar. Die datum noemen we de waardepeildatum. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerende-zaakbelasting (OZB) en rioolheffing (RIOE) te berekenen. Voor een sociale huurwoning is de WOZ-waarde ook bepalend voor de maximale huurprijs. 

Andere organisaties die de WOZ-waarde gebruiken zijn: 

 • de Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting
 • de waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als maatstaf voor de watersysteemheffing
 • organisaties die hypotheken geven en verhuurders

Een taxatieverslag is een rapport over de waarde van uw woning. Daarin staan gegevens over uw woning. Die gegevens bewijzen de waarde van uw woning. De datum van de gegevens is altijd 1 januari van het vorige jaar. Dat noemen we de peildatum. Het taxatieverslag is de basis voor uw WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw onroerende-zaakbelasting (OZB) en de hoogte van uw rioolheffing (RIOE). 

De persoon die de waarde bepaalt, heet een taxateur. Hij bepaalt met vaste regels de waarde van uw woning. Hij kijkt naar het aantal vierkante meters en het aantal kamers. En of u bijvoorbeeld een dakkapel heeft. Dat is allemaal belangrijk voor de waarde van uw woning. Het taxatieverslag laat ook ongeveer dezelfde woningen zien. 

De taxateur gaat uit van de 'vrije verkoopwaarde' op de peildatum. Dat wil zeggen: de prijs die de woning of het bedrijfsgebouw, leeg en klaar voor gebruik, zou opleveren. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) houdt de taxateur geen rekening. 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde, kijkt de gemeente naar: 

 • de verkoopcijfers rond de waardepeildatum 
 • de huurcijfers (bedrijfsgebouwen) 
 • kenmerken van de woning 
  • type woning 
  • bouwjaar 
  • ligging 

Gemeenten gebruiken hiervoor een methode om woningen en bedrijfsgebouwen te vergelijken. Dat heet de modelmatige waardebepaling. 

Bij het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarde van uw eigen of andere woningen bekijken. 

Als u een nieuwe woning heeft gekocht, krijgt u een brief van ons waarin we u vragen een digitaal formulier in te vullen. In dit formulier vragen wij een aantal gegevens over de woning.

Met deze gegevens kunnen wij de WOZ-waarde van uw woning goed bepalen en voorkomen we, dat u misschien te veel betaalt.

 • heeft u een nieuwbouwwoning gekocht, dan gebruikt u dit formulier
 • heeft u een bestaande woning gekocht, dan gebruikt u dit formulier

Als u een pand gaat huren wat niet wordt gebruikt om in te wonen zoals bijvoorbeeld een winkelpand, kantoor, bedrijfspand, kassen etc, ontvangt u een brief waarin we enkele gegevens over het pand vragen.

Met deze gegevens kunnen wij de WOZ-waarde van uw gehuurde pand goed bepalen en voorkomen we, dat u misschien te veel OZB gebruikersbelasting betaalt.

 • huurt u een niet-woning (winkelpand, kantoor, bedrijfspand kassen etc.), gebruik dan dit formulier

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt ieder jaar of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Waarderingskamer. Hier leest u ook hoe de gemeente de WOZ-waarde moet bepalen. 

Heeft u bericht van de gemeente over de WOZ-waarde (WOZ-beschikking) ontvangen? Dan kunt u de WOZ-waarde en het taxatieverslag ook digitaal bekijken via MijnOverheid. U kunt een account bij MijnOverheid aanmaken met uw DigiD. U kunt uw gegevens bekijken bij uw Persoonlijke gegevens, onderdeel wonen.