Erkenning vóór de geboorte

U kunt uw kind al tijdens de zwangerschap erkennen als u niet getrouwd of geregistreerd partners bent. Maak hiervoor een afspraak. De persoon die het kind erkent, hoeft niet altijd de biologische vader te zijn.

Als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan maakt u een afspraak bij een medewerker Burgerzaken via 140174.

Afspraak maken

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van erkenner
 • geldig identiteitsbewijs van biologische moeder
 • bewijsstuk anonieme donor (indien van toepassing)

Kosten

Het erkennen van uw kind vóór de geboorte kost geen geld.

 • zowel de biologische moeder als de erkenner moeten aanwezig zijn
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en vrouw kan niet erkend worden
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan wél erkend worden
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen hoeft niet erkend te worden als er sprake is van een anonieme donor. Meer informatie vindt u bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Sinds 1 april 2014 kan ook een vrouw het kind van de biologische moeder erkennen. Als beide vrouwen getrouwd of geregistreerd partners zijn en er is sprake van een anonieme donor, dan is erkenning niet nodig.

Als er sprake is van een duomoeder dan raden wij u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente via 14 0174.

 • het kind heeft meteen na de geboorte 2 juridische ouders, de erkenner staat, net als de biologische moeder, ook in de geboorteakte
 • bij de erkenning van het eerste kind kiest u welke achternaam het kind krijgt en deze keuze geldt voor alle volgende kinderen van diezelfde ouders

 • het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als de erkenner een Nederlander is
 • de erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • er ontstaat een familierechtelijke en erfrechtelijke band tussen de erkenner en het kind

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de erkenner samen met de moeder automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dit hoeft niet meer via de rechtbank geregeld te worden.

Voor kinderen die erkend zijn vóór 1 januari 2023 verandert er niets. Ongehuwde en niet geregistreerde ouders moeten voor kinderen die erkend zijn vóór 1 januari 2023 het gezamenlijk gezag nog steeds zelf regelen bij de rechtbank.

Lees voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regel bij de erkenning van uw kind meteen de keuze van de achternaam.