Ciąża

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Kobieta w ciąży powinna zgłosić się do położnej lub lekarza-specjalisty. Na pierwszą wizytę należy iść około 9 tygodnia ciąży. Wyboru położnej dokonuje się samodzielnie. Nazwiska i adresy lekarzy oraz położnych można znaleźć na stronie internetowej lub zapytać o nie lekarza domowego. 

Gdzie mogę urodzić dziecko?

  • W domu
    W Królestwie Niderlandów można rodzić w domu. Lekarz lub położna musi być obecny/a przy porodzie. Poród w domu łączy się z wymaganymi warunkami; lekarz lub położna tłumaczą jakie to warunki i jak ich należy przestrzegać.
  • W szpitalu
    Kobieta sama decyduje czy rodzi w domu czy w szpitalu. Jeśli kobieta decyduje się rodzić poliklinicznie, to położna przyjeżdża do szpitala. Kilka godzin po porodzie można jechać do domu. Za poród polikliniczny trzeba dodatkowo zapłacić. Jeśli poród odbywa się poliklinicznie z powodów medycznych, wtedy nie płaci się dodatkowych kosztów. Jeśli konieczny jest poród kliniczny, to przebiega on pod opieką lekarza-specjalisty. Lekarz może wtedy lepiej kontrolować stan zdrowia dziecka i matki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

Pielęgniarka połogowa to osoba, która opiekuje się matką i noworodkiem. Uczy ona także matkę i ojca, jak zajmować się dzieckiem. Pielęgniarka połogowa pracuje w domu nowonarodzonego dziecka. Ilość dni i godzin jest zależna od warunków ubezpieczenia. Jeśli dziecko urodzone jest w domu, trzeba zamówić pielęgniarkę połogową. Ubezpieczalnia podpisuje kontrakty z agencjami pielęgniarskimi. Zanim zamówi się pielęgniarkę, powinno się sprawdzić czy ubezpieczyciel ma podpisany kontrakt z agencją, w której pracuje wybrana pielęgniarka. Pielęgniarkę należy zamówić jak najszybciej, najlepiej w okolicach 9 tygodnia ciąży. Opieka połogowa należy co prawda do ubezpieczonego pakietu podstawowego, ale każdy musi zapłacić wkład własny.

Każda pracująca ciężarna kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Również kobiety, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i osoby czasowo niezdolne do pracy mają prawo do tego urlopu. Prośbę o udzielenie urlopu macierzyńskiego należy zgłosić do UWV lub u pracodawcy co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Należy przedstawić oświadczenie lekarza prowadzącego lub położnej z wytyczonym prawdopodobnym terminem porodu.

Czas urlopu macierzyńskiego

Sumarycznie kobiecie przysługuje prawo do przynajmniej 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. 6 tygodni urlopu obejmuje tzw. zwangerschapsverlof oraz przynajmniej 10 tygodni urlopu dotyczy tzw. bevallingsverlof. Część urlopu macierzyńskiego “bevallingsverlof” można rozłożyć w czasie. Każda kobieta może zdecydować, jaką część urlopu chce wykorzystać przed porodem: 4, 5 czy 6 tygodni. Jeśli przed porodem zostanie wykorzystane na przykład 6 tygodni wolnego, to do wykorzystania po porodzie zostaje 10 tygodni. Jeśli dziecko narodzi się przed rozpoczęciem urlopu, to matka ma prawo do 16 tygodni po porodzie. Jeśli matka weźmie 6 tygodni wolnego przed planowanym porodem, a dziecko urodzi się po 5 tygodniach czyli tydzień przed planowanym porodem, to matce przysługuje jeszcze 11 tygodni urlopu po porodzie. Jeżeli dziecko narodzi się po wyznaczonym terminie, wówczas sumuje się ilość dni pomiędzy narodzinami a wyznaczonym terminem porodu do tzw. zwangerschapsverlof i pozostaje jeszcze 10 tygodni urlopu po porodzie tzw. - bevallingsverlof.

Urlop macierzyński jest płatny

Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta otrzymuje 100% normalnej pensji i buduje prawo do normalnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie ma prawa do kompensowania urlopu macierzyńskiego urlopem wypoczynkowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na rządowej stronie internetowej

Zgłoszenie narodzin dziecka

Narodzenie dziecka obowiązkowo należy zgłosić w ciągu 3 dni po jego narodzeniu u urzędnika stanu cywilnego, w gminie w której dziecko jest urodzone. Jeśli jest to niemożliwe z powodu weekendu lub dni świątecznych, należy to zrobić niezwłocznie w pierwszy następujący dzień roboczy. Za zgłoszenie narodzin dziecka zbyt późno można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej. 

Zwykle zgłoszenie narodzin dziecka jest dokonywane przez ojca. Jeśli ojciec nie może zgłosić narodzin dziecka, musi być to zrobione przez osobę, która była obecna przy narodzinach dziecka. Może dokonać tego sama matka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland. Dodatkowe informacje na ten temat można także uzyskać na rządowej stronie internetowej.

Trzeba spełnić określone warunki aby uznać dziecko. 

Uznanie dziecka podczas ciąży

Nazywane jest uznaniem dziecka poczętego. Uznanie można zgłosić w każdym urzędzie gminy w Królestwie Niderlandów. Jeśli matka nie może być obecna przy uznaniu, musi być przedstawiona jej pisemna zgoda na uznanie dziecka. W przypadku ciąży wielopłodowej uznanie dziecka dotyczy wszystkich dzieci z tej ciąży. 

Uznanie dziecka podczas zgłaszania narodzin

Uznania dziecka można dokonać podczas zgłoszenia narodzin dziecka. Należy to zrobić w gminie, w której dziecko zostało urodzone. Jeśli matka nie może być obecna przy uznaniu, musi być przedstawiona jej pisemna zgoda na uznanie dziecka.

Uznanie dziecka w późniejszym czasie

Dziecko można uznać, gdy będzie ono starsze, nawet kilu- czy kilkunastoletnie. Można to zrobić w każdym urzędzie gminy w Królestwie Niderlandów. Gdy dziecko ukończy 12 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda oraz matki dziecka. Po ukończeniu 16 lat przez dziecko wystarczy zgoda samego dziecka.

Wybór nazwiska podczas uznania dziecka

Jeśli podczas uznania dziecka ma się zamiar zgłosić również wybór nazwiska dla dziecka muszą być przy tym obecni oboje partnerzy.  

Uznania dziecka jest bezpłatne

Urzędnik stanu cywilnego sporządza akt uznania dziecka. Usługa ta jest bezpłatna. Za pisemny dokument trzeba zapłacić. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland

Dodatkowe informacje na temat uznania dziecka można także znaleźć na rządowej stronie internetowej.