Umowa o pracę

Cao (Collectieve Arbeidsovereenkomst) jest to zbiór porozumień i przepisów obowiązujących w danej branży, które zostały zawarte pomiędzy organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy są zobowiązani do ich przestrzegania. Przynależność  pracodawcy do organizacji branżowej decyduje, które Cao obowiązuje w zakładzie pracy, w którym dana osoba pracuje. Jeżeli biuro pośrednictwa pracy jest członkiem ABU (de Algemene Bond Uitzendondernemingen) wówczas obowiązuje je Cao ABU, jeżeli biuro jest członkiem NBBU (de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) obowiązuje je Cao NBBU. W przypadku kiedy biuro pośrednictwa pracy nie jest członkiem ABU ani NBBU, wówczas obowiązuje w nim Cao ABU, ponieważ jest ono ogólnie wiążące. Rodzaj Cao obowiązujecego w danym biurze pośrednictwa pracy można znaleźć w umowie o pracę.

Gdzie mogę znaleźć Zbiorowy Układ Pracy (Cao) dla pracowników tymczasowych?

Ze strony internetowej www.abu.nl można pobrać folder „Układ Zbiorowy Pracy (Cao) dla Pracowników Tymczasowych” w języku niderlandzkimangielskim i polskim. Na tej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji dotyczących pracowników tymczasowych.

Ze strony internetowej www.nbbu.nl można pobrać folder „ Cao Zbiorowy Układ Pracy Dla Pracowników Czasowych” w języku niderlandzkim angielskimniemieckim polskim. Na tej stronie internetowej można również znaleźć więcej informacji dotyczących pracowników tymczasowych.