Subsidie maatschappelijk doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies'.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor geld en activiteiten. 

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode. 

Structurele subsidies

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren. Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). Uw aanvraag moet voor 1 april 2023 in ons bezit zijn. 

Een aanvraag bestaat uit: 

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en hoe die activiteiten daaraan bijdragen 
  • een begroting voor 2024 van de inkomsten en uitgaven 
  • een verlies- en winstrekening en een balans over het voorgaande jaar 

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2024

U kunt een investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen voor het jaar 2024 aanvragen via het formulier aanvraag investeringssubsidie 2024 (pdf, 396 KB). Uw aanvraag moet voor 1 april 2023 in ons bezit zijn. 

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen en scoutingverenigingen die:

  • in bezit zijn van een eigen sportaccommodatie of scoutinggebouw 
  • lid zijn van een (sport) bond die is aangesloten bij het NOC*NSF of Scouting Nederland 

Het doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties en scoutinggebouwen. 

Van de totale investering in de basisvoorziening van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten. 

In november 2023 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor 2024. Daarna krijgt u bericht of uw aanvraag (structurele subsidie en/of investeringssubsidie) is toegewezen of afgewezen

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een bepaalde periode. Als dit bedrag is bereikt worden alle aanvragen die daarna komen, afgewezen. De subsidieplafonds voor de beleidsvelden zijn opgenomen in (en onder) subsidieregelgeving.

Het subsidieregister (pdf, 869 KB) is een overzicht van de subsidies die het lopende jaar zijn verleend. Het register geeft de situatie weer per 1 maart of 1 september. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.