Subsidie maatschappelijk doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies'.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor geld en activiteiten. 

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode. 

Structurele subsidies

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren. Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De termijn voor het indienen van een aanvraag voor het jaar 2024 is inmiddels gesloten.

Vanaf begin januari 2024 wordt de indieningstermijn voor aanvragen voor (meerjarige) structurele subsidies 2025 weer opengesteld.

De betreffende aanvraagformulieren kunt u dan vinden op deze pagina. U bent dan in de gelegenheid om vóór 1 april 2024 een aanvraag voor 2025 in te dienen.

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2024

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen en scoutingverenigingen die:

  • in bezit zijn van een eigen sportaccommodatie of scoutinggebouw
  • lid zijn van een (sport) bond die is aangesloten bij het NOC*NSF of Scouting Nederland

Het doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties en scoutinggebouwen.

Van de totale investering in de basisvoorziening van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten.

De termijn voor het indienen van een aanvraag voor verlening van een investeringssubsidie sportaccommodaties 2024 is gesloten. Vanaf begin januari 2024 worden de aanvragen voor een investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2025 weer opengesteld.

Het betreffende aanvraagformulier kunt u dan vinden op deze pagina. U kunt dan vóór 1 april 2024 een aanvraag indienen.

In november 2023 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor 2024. Daarna krijgt u bericht of uw aanvraag (structurele subsidie en/of investeringssubsidie) is toegewezen of afgewezen

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een bepaalde periode. Als dit bedrag is bereikt worden alle aanvragen die daarna komen, afgewezen. De subsidieplafonds voor de beleidsvelden zijn opgenomen in (en onder) subsidieregelgeving.

Het subsidieregister (pdf, 869 KB) is een overzicht van de subsidies die het lopende jaar zijn verleend. Het register geeft de situatie weer per 1 maart of 1 september. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.