Hulp van de gemeente

Als u in de problemen bent gekomen door de stop van kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de gemeente hulp krijgen. Dit noemen we brede ondersteuning. Die hulp is er voor u (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en uw gezin. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij uw situatie.

Brede ondersteuning

Brede ondersteuning is hulp op allerlei onderdelen van uw leven zoals zorg, uw gezin, werk, geldzaken en wonen. Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. In een gesprek kijken we samen waar u steun bij kunt gebruiken.

Wie gaat u helpen?

In onze gemeente werkt een team van medewerkers die veel weten over de toeslagenaffaire en over de hulp die aangeboden kan worden. Dit team weet precies hoe het herstelproces van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) eruitziet. Samen maken jullie een plan van aanpak. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. Heeft u vragen? Dan kunt u ook die altijd aan de medewerker stellen.

  • Brede ondersteuning is geen geldbedrag. Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende spullen of middelen geven. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp geschikter.
  • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning;
  • Blijkt na de controle van de UHT dat u niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier – via het gewone hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

  • Hulp bij uitleg over ingewikkelde zaken of hulp bij zaken waar u erg tegenop ziet. Bijvoorbeeld om een overzicht te maken van uw financiële situatie.
  • Maakt u zich ergens zorgen om? Wij denken graag met u mee en zoeken naar de juiste hulp. Bijvoorbeeld hulp om uw thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, of bij gezondheidsproblemen. De hulp kan voor u zijn, voor uw kinderen of voor het hele gezin.
  • Wij kunnen bij gesprekken zijn die u met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft. Die gesprekken gaan vaak over de beoordeling van je financiële compensatie en schade. Onze medewerker kan ook helpen bij het indienen van uw privé schulden.
  • Heeft u specialistische hulp nodig, zoals van een psycholoog? Dan is het goed om ook dat te bespreken met onze medewerker. Ook daar kunnen we u bij helpen.
  • Hulp in of rond het huis nodig? Zoals onderhoud dat u eerder niet kon doen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Samen kijken we wat in uw geval geschikte hulp is.

Lees ook het verhaal Nicole van Hoorn, gedupeerde van de toeslagenaffaire. Nicole kreeg hulp vanuit de gemeente om haar leven weer op de rit te krijgen. 

Heeft u vragen? Mail ons via [email protected].