Uitkering aanvragen voor jongeren onder 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen of weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u tijdelijk als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Bij een uitkering horen rechten en plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een Wlz-inĀ­stelĀ­ling woont heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. U komt dan mogelijk wel in aanmerking voor zak- en kleedgeld.

Aanvragen

  1. u meldt zich als werkzoekende aan op www.werk.nl. Om in te loggen heeft u DigiD en een e-mailadres nodig.
  2. vul het aanvraagformulier in. U kunt de aanvraag niet meteen afmaken. Na een aantal stappen komt er een scherm ('pop-up') in beeld. U kunt dan niet verder. U heeft zich dan aangemeld voor een bijstandsuitkering.
  3. vanaf de melding gaat een zoektijd van 4 weken in. In deze 4 weken gaat u actief op zoek naar werk en/of scholing. U ontvangt van ons een brief waarin staat wat we van u verwachten en welke gegevens u naar ons moet opsturen.
  4. kunt u door lichamelijke, psychische of andere omstandigheden (tijdelijk) geen opleiding volgen of een baan vinden en/of houden? Geef dit dan aan bij uw melding. In dat geval geven wij aan wat wij dan wel van u verwachten.
  5. na de zoektijd van 4 weken kunt u op www.werk.nl verder met het invullen van de aanvraag voor een bijstandsuitkering. U logt in met uw DigiD en gaat weer naar 'Bijstandsuitkering aanvragen'. Hier staat uw eerdere melding. Die kunt u nu afmaken.
  6. hebben wij uw aanvraagformulier en alle gevraagde documenten ontvangen? Dan beoordelen wij of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Heeft u er recht op? Dan melden wij u aan bij onze afdeling Voortijdig Schoolverlaten, Patijnenburg of de jongerenconsulent. Zij begeleiden u bij de activiteiten gericht op scholing, werk en/of zorg.
  7. hebben wij 6 weken na de melddatum geen aanvraagformulier ontvangen? Dan gaan wij ervan uit dat u geen bijstandsuitkering nodig heeft. Wij sluiten uw melding dan af.