De zorg voor groen

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Dat heet groenbeheer. Denk aan bomen, struiken en bloemen in plantsoenen, stroken met groen, bloembakken, bermen en parken.  

Zorgen voor groen in verschillende seizoenen

We werken het hele jaar aan het groen in de gemeente. Zo werken we aan de zorg voor planten, grasvelden maaien, controleren van bomen, bomen snoeien, oude, zieke of onveilige bomen weghalen en nieuwe bomen planten en wilgen snoeien (knotten). Maar het werk kan per seizoen verschillend zijn.  

 • snoeien heesters  
 • vernieuwen planten en bomen  
 • planten vervangen of extra planten plaatsen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

 • snoeien vaste planten en rozen 
 • maaien van grasvelden, grasland met bloemen en bermen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

 • de randen van grasvelden glad maken (afsteken) zodat het gras niet over de rand groeit 
 • snoeien van groen dat over de weg hangt 
 • verwijderen van onkruid 
 • knippen van hagen 
 • maaien van grasvelden, bloemrijk grasland en bermen 

 • bladeren opruimen 
 • vorm- en leibomen snoeien 
 • wilgen snoeien (knotten) 
 • maaien van grasvelden, bloemrijk grasland en bermen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

Snoeiplanning en boomzorg

Struiken en heesters worden gesnoeid tussen oktober en maart. Na recent snoeiwerk snoeit de gemeente sinds het voorjaar van 2022 jaarlijks ongeveer 20%. Zo zorgen we voor een goede balans tussen groei en snoei.

We controleren bomen regelmatig om te bepalen wanneer snoeien, kappen of verder onderzoek nodig is. Deze resultaten gebruiken we om een planning voor het snoeien te maken. Bomen en struiken worden niet elk jaar gesnoeid, de bermen maaien we tot drie keer per jaar (in de zomer en najaar) en in het najaar ruimen we de gevallen bladeren op. Onze planning voor meerdere jaren staat hieronder. Onthoud dat deze planning geen rechten geeft. Voor noodsituaties en klachten is er ruimte. Bij gevaarlijke bomen kunt u dit melden.

2022 / 2023 - 's-Gravenzande, Heenweg, Monster, Poeldijk, Ter Heijde
2024 - Wateringen, Kwintsheul
2025 - Naaldwijk, Honselersdijk
2026 - De Lier, Maasdijk
2027 - 's-Gravenzande, Heenweg
2028 - Monster, Poeldijk, Ter Heijde
2029 - Wateringen, Kwintsheul
2030 - Naaldwijk, Honselersdijk

Milieuvriendelijke onkruidverwijdering

We verwijderen onkruid milieuvriendelijk door het weg te branden, het met heet water te behandelen en weg te borstelen. Dit doen we op ruim 6 miljoen vierkante meter straat, tegels, klinkers en rubber in speeltuinen. Van maart tot en met november verwijderen we dit onkruid door tien keer te schoffelen. We ruimen het onkruid drie tot vijf keer op.  

Melding maken

Heeft u een melding, klacht of suggestie over het groen in Westland? Of is er een onveilige situatie, zoals een boom die bijna omvalt? Maak dan een melding.  

Melding maken