De zorg voor groen

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Dat heet groenbeheer. Denk aan bomen, struiken en bloemen in plantsoenen, stroken met groen, bloembakken, bermen en parken.  

Het hele jaar zorgen voor groen

We werken het hele jaar aan het groen in de gemeente. Het werk bestaat onder andere uit: 

 • zorgen voor de planten zoals verwijderen van onkruid, hagen knippen en snoeien van planten die over de weg hangen 
 • grasvelden maaien 
 • controleren van bomen 
 • bomen snoeien 
 • oude, zieke of onveilige bomen weghalen en nieuwe bomen planten 
 • wilgen snoeien (knotten) 

Melding maken

Heeft u een melding, klacht of suggestie over het groen in Westland? Of is er een onveilige situatie, zoals een boom die bijna omvalt? Maak dan een melding.  

Melding maken

Zorgen voor groen in verschillende seizoenen

We werken het hele jaar aan het groen, maar het werk kan per seizoen verschillend zijn. 

 • snoeien heesters  
 • vernieuwen planten en bomen  
 • planten vervangen of extra planten plaatsen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

 • snoeien vaste planten en rozen 
 • maaien van grasvelden, grasland met bloemen en bermen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

 • de randen van grasvelden glad maken (afsteken) zodat het gras niet over de rand groeit 
 • snoeien van groen dat over de weg hangt 
 • verwijderen van onkruid 
 • knippen van hagen 
 • maaien van grasvelden, bloemrijk grasland en bermen 

 • bladeren opruimen 
 • vorm- en leibomen snoeien 
 • wilgen snoeien (knotten) 
 • maaien van grasvelden, bloemrijk grasland en bermen 
 • bomen verwijderen en opnieuw planten 

Groen in Westland