Het ondersteuningsplan

Na het keukentafelgesprek krijgt u een verslag van het gesprek en het onderzoek. Dit heet het ondersteuningsplan. Hierin staat ook of u hulp op maat krijgt (maatwerkvoorziening). Wij vragen u om dit plan te ondertekenen en terug te sturen.

Het kan zijn dat wij geen maatwerkvoorziening aan u voorstellen. Bijvoorbeeld omdat uw hulpvraag op een andere manier opgelost kan worden. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken. 

Officiële aanvraag

Komt u in aanmerking voor een huishoudelijke hulp of begeleiding? Dan sturen wij uw gegevens door aan een zorgaanbieder. De aanbieder stelt samen met u een zorgplan op. Als u het daarmee eens bent, ondertekent u het zorgplan. Het ondertekende ondersteuningsplan is uw officiële aanvraag. Wij nemen de aanvraag nu in behandeling. Krijgt u hulpmiddelen of aanpassingen dan is alleen het ondertekende zorgplan de officiële aanvraag.

Beslissing

Nadat wij de officiële aanvraag binnen hebben, hoort u binnen 2 weken of uw aanvraag akkoord is. U krijgt dan een brief waarin staat of u hulp op maat (Wmo-maatwerkvoorziening) krijgt en welke. En er staat in hoe lang u hiervan gebruik mag maken. Dit heet officieel een indicatie voor Wmo-ondersteuning of beschikking. Krijgt u huishoudelijke hulp of begeleiding? Dan sturen wij uw gegevens naar de zorgaanbieder door. Deze aanbieder neemt contact met u op over de hulpvraag.

Bezwaar maken

Ben u het niet eens met de beslissing? Dan ondertekent u toch het ondersteuningsplan. Ook geeft u aan waarom u het er niet mee eens bent. Daarna sturen wij u een afwijzing. Daarop kunt u bezwaar maken. Doe dat wel binnen zes weken nadat wij u de beslissing (de brief) toesturen. Volgens de wet is anders het bezwaar niet geldig.