Wat is Wmo?

Wij helpen u zoveel mogelijk om lang thuis te kunnen blijven wonen. Heeft u thuis hulp nodig, maar heeft u geen familie of vrienden om u te helpen? U kunt een aanvraag doen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 

  • bijvoorbeeld als u zich slecht kunt redden in en om het huis 
  • of als u maar moeilijk kunt meedoen met activiteiten in uw buurt 
  • soms kan wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig zijn 

Wij bieden hulp op maat, dit worden maatwerkvoorzieningen genoemd. Dat zijn diensten of middelen voor u persoonlijk. Voorbeelden daarvan zijn huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel. Of aanpassingen aan uw woning, dagbesteding en begeleiding. Voor een maatwerkvoorziening betaalt u een eigen bijdrage.

Wmo aanvragen 

Als u Wmo wilt aanvragen doet u eerst een Wmo-melding. Zodra uw melding binnen is, krijgt u een oproep voor een gesprek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Meestal komt onze Wmo-consulent bij u thuis. De Wmo-consulent is een van onze medewerkers die veel weet over Wmo en zorg. Deze kijkt met u welke zorg bij uw hulpvraag past. De consulent stelt daarna een plan op (ondersteuningsplan). Hiermee vraagt u uw zorg aan. Het kan soms 8 weken of langer duren voordat u het plan krijgt. Dat komt omdat de medewerker veel voor u uitzoekt. Soms vragen wij bijvoorbeeld ook een specialist of arts om advies. 

Jonger dan 18 jaar

Zoekt u hulp (begeleiding) voor kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Sociaal Kernteam Westland (SKT) via telefoonnummer 14 0174. Kijk voor meer informatie op de pagina van het SKT.

Wilt u een aanvraag voor hulpmiddelen doen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar? Dan kan dit wel via een Wmo-melding

Sommige hulp zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Zoals verpleging en verzorging thuis. Hier geldt geen eigen risico voor. Ook heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft.

Algemene voorzieningen

Soms wordt het duidelijk dat u al geholpen bent met een andere dienst. Dit hoeft niet altijd binnen de Wmo te zijn. Wij noemen dit 'algemene voorzieningen'. Hier kunnen alle inwoners gebruik van maken. In al onze dorpskernen is wel een wijkcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En Vitis Welzijn biedt ook trainingen aan. Kijk voor alle diensten van Vitis Welzijn op hun website.

Vervoersbegeleiding

Heeft u extra hulp nodig voor een bezoek aan ziekenhuis, tandarts of een ander bezoek? En kunnen familie of vrienden niet helpen? Dan kan Vitis Welzijn u helpen met vervoersbegeleiding

Altijd zorg nodig

Heeft u 24 uur per dag altijd zorg dichtbij nodig? Dat noemen wij langdurige zorg. Als u dat aanvraagt, heet dat een aanvraag voor indicatie. Deze indicatie voor langdurige zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kan uw huisarts voor u doen. Hij vraagt dat aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Bel hiervoor naar (088) 789 10 00. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

Hulpmiddelen

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld bed- of, toiletverhogers, krukken en rolstoelen. Vraag dan bij uw zorgverzekeraar naar leveranciers en aanbieders die deze hulpmiddelen verhuren of verkopen. 

Hulpmiddelen die u zelf ook zou kopen als u geen beperking zou hebben, vergoeden wij niet. Bijvoorbeeld een lage instapfiets, fiets met hulpmotor, hendels mengkranen of thermostaatkranen. 

Personenalarmering regelt u via uw zorgverzekering. Heeft u echt personenalarmering nodig en kunt u dat niet zelf betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage en mogelijke abonnementskosten.