Woonoverlast

Iedereen in Westland moet zich veilig voelen in zijn huis en buurt. Een prettige omgeving speelt daarbij een grote rol. Soms ervaren bewoners overlast van buren en/of in de omgeving. Dat noemen we woonoverlast.

Wat kunt u doen bij woonoverlast?

Laat uw buren weten dat u overlast van hen hebt en geef aan waar u last van heeft. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Spreek uw buren op een rustig moment aan op hun gedrag. Ruzie maakt de situatie alleen maar vervelender en helpt niet bij de overlast.  

Overlast of andere zaken in de directe omgeving kunt u ook melden via het meldpunt openbare ruimte.

Via de BuitenBeter app kunt u problemen in de omgeving direct melden bij de gemeente. Denk aan vuil op straat, gaten in het fietspad of andere problemen. 

Komt u er niet uit?

Blijft de overlast en komt u er niet uit met de buren? 

Als u een woning huurt van een woningcorporatie, kunt u woonoverlast direct bij de woningcorporatie melden. De woningcorporatie probeert een geschikte oplossing te vinden. 

Als u eigenaar bent van uw woning of een woning huurt die niet van een woningcorporatie is, kunt u gratis contact opnemen met 
Bemiddeling & Mediation. Bellen kan ook naar (088) 964 89 12.

Ernstige en directe overlast?

Heeft u te maken met agressie of ernstige woonoverlast? Neem dan contact op met de politie via (0900) 8844

Zorg melden

Veroorzaakt iemand die zorg nodig heeft overlast? Dan kunt u dit melden.