Huisvuil

Veel huisvuil wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste dagen of op afspraak. Huisvuil kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een milieustraat of naar een milieu-eiland.

Huisvuil verdelen we in:

  • restafval (grijze bak)
  • gft-afval (groene bak)
  • papier (blauwe bak)
  • grofvuil
  • klein chemisch afval

Wanneer wordt het huisvuil opgehaald?

Vul hieronder uw postcode in. U krijgt dan de eerstvolgende ophaaldag te zien voor uw grijze -, groene - en blauwe bak. Voor grofvuil en klein chemisch afval zijn er vaste ophaaldagen maar u moet dit wel eerst melden via telefoon 14 0174.

Openingstijden en huisvuilinzameling op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Tijdens de feestdagen gelden afwijkende tijden.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

Op Goede Vrijdag, 19 april, zijn alle gemeentekantoren gesloten. Voor uw grofvuil is de milieustraat Naaldwijk open op de gebruikelijk tijden. De huisvuilinzameling op Goede Vrijdag verloopt volgens het normale rooster.

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, zijn de gemeentekantoren en milieustraten gesloten.
De route huisvuilinzameling van het GFT (groene huisvuilbak) in ’s-Gravenzande en de inzameling GFT van de hoogbouw in Monster en Poeldijk en het restafval van de hoogbouw in De Lier, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen komt op Tweede Paasdag te vervallen. Dit wordt opgehaald op zaterdag 20 april.

Wat u moet weten

Voor de afvalbakken zijn er vaste regels voor:

  • het buiten zetten
  • vermissing of schade
  • reiniging
  • niet (goed) geleegde bakken

Grofvuil

U kunt grofvuil laten ophalen of zelf wegbrengen naar een milieustraat.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u 1 keer per maand (pdf 297kb) laten ophalen. U moet dit wel vooraf melden. Bel hiervoor met 14 0174. U kunt het ook op bepaalde dagen naar de milieustraten brengen.

Afval scheiden

De gemeente stimuleert het scheiden van afval. Als u daar geen bak voor heeft kunt u glas, papier, textiel, en plastic zelf wegbrengen naar een milieu-eiland bij u in de buurt.

Bedrijfsafval

Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, moeten een particulier inzamelbedrijf inschakelen. De gemeente kunt u hiervoor niet benaderen.

Vuil op straat

De gemeente veegt het vuil op straat en afhankelijk van het seizoen worden bloesem- of bladresten verwijderd.
Afval mag u niet op straat gooien. Honden- en paardeneigenaren zijn verplicht de poep van hun dieren op te ruimen. Bij (zwerf)vuiloverlast kunt u een melding maken.