Huisvuil

Veel huisvuil wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste dagen of op afspraak. Huisvuil kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een milieustraat of naar een milieu-eiland.

Huisvuil verdelen we in:

  • restafval (grijze bak)
  • gft-afval (groene bak)
  • papier (blauwe bak)
  • plastic, blik en drinkpakken (bak met oranje deksel, alleen in het buitengebied)
  • grofvuil
  • klein chemisch afval

Afwijkende dagen inzameling afval met Hemelvaart

Let op: In de postcodechecker staat ten onrechte nog Hemelvaartsdag als inzameldag. Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) wordt er echter geen huisvuil ingezameld en zijn de milieustraten voor grof huishoudelijk afval gesloten.

De afvalinzameling van restafval, gft en pbd die volgens het inzamelschema op donderdag 13 mei zou plaatsvinden, wordt gedaan op zaterdag 15 mei. Zet u normaal gesproken altijd de 2de donderdag van de maand de papierbak buiten? In plaats van op Hemelvaartsdag worden de oud papier-bakken geleegd op woensdag 12 mei.

De dag na Hemelvaart, vrijdag 14 mei zijn de milieustraten in Naaldwijk en Monster geopend van 8.00 – 16.00 uur.


Wat u moet weten

Voor de afvalbakken zijn er vaste regels voor:

  • het buiten zetten
  • vermissing of schade
  • reiniging
  • niet (goed) geleegde bakken

Grofvuil

U kunt grofvuil laten ophalen of zelf wegbrengen naar een milieustraat.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) kunt u op bepaalde tijdstippen zelf bij de milieustraten brengen. Wij halen dit niet aan huis op.

Afval scheiden

De gemeente stimuleert het scheiden van afval. Als u daar geen bak voor heeft kunt u glas, papier, textiel, plastic, blik en drinkpakken zelf wegbrengen naar een milieu-eiland bij u in de buurt.

Bedrijfsafval

Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, moeten een particulier inzamelbedrijf inschakelen. De gemeente kunt u hiervoor niet benaderen.

Vuil op straat

De gemeente veegt het vuil op straat en afhankelijk van het seizoen worden bloesem- of bladresten verwijderd.
Afval mag u niet op straat gooien. Honden- en paardeneigenaren zijn verplicht de poep van hun dieren op te ruimen. Bij (zwerf)vuiloverlast kunt u een melding maken.