Betalen van de aanslag

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen. Een aanslag betalen kan via de Digitale Belastingbalie, per automatische incasso, per bank of per kas op het gemeentehuis. 

Op tijd betalen

Elke aanslag moet altijd binnen twee maanden worden betaald. Op uw aanslagbiljet staan de (verval)data genoemd. Let er wel op dat uw betaling steeds vóór of op de genoemde vervaldatum moet zijn voldaan. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van een aantal dagen bij uw bank. Betaalt u na de laatste vervaldatum, dan krijgt u te maken met extra kosten.