WOZ-waarde

De gemeente stelt de waarde van uw huis of bedrijfspand vast door het te taxeren. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde.De WOZ-waarde van uw koopwoning bepaalt hoeveel Onroerendzaakbelasting (OZB) u betaalt. Voor een huurwoning in de sociale sector bepaalt de WOZ-waarde mede de maximale huurprijs.

De WOZ-waarde, het taxatieverslag en uw aanslag gemeentelijke belastingen kunt u online inzien. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Ondernemers gebruiken geen DigiD, maar E-herkenning.

MijnOverheid

U kunt de WOZ-waarde en een taxatieverslag ook opvragen bij MijnOverheid.nl. U kunt uw MijnOverheid account activeren met DigiD. Uw gegevens kunt u inzien bij uw Persoonlijke gegevens, onderdeel wonen. Voorwaarde is hierbij wel dat u een WOZ-beschikking van de gemeente hebt ontvangen.