Erepenning goud / ereburgerschap

De gouden erepenning /ereburgerschap is een onderscheiding die kan worden uitgereikt aan personen die zich minstens 20 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Westlandse samenleving. Denk hierbij aan (vrijwilligers)werk bij meerdere organisaties of verenigingen die op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied actief zijn.

Aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente Westland kan een persoon voordragen voor de erepenning in goud.

Regel online

Voorwaarden

Iedereen kan worden voorgedragen. Dus ook iemand van buiten Westland. Het gaat erom dat de persoon zich heeft ingezet voor Westland.

Personen die voor 2004 in de vroegere Westlandse gemeenten een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen, komen niet in aanmerking. Personen die eerder een WestlandStek of een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen kunnen in aanmerking komen. De functie van de persoon kan een vrijwillige en/of een betaalde functie zijn.

Wilt u informatie over eerdere uitreikingen? Kijk dan op de pagina Gouden erepenning (ereburgerschap) van Erfgoedwestland.

  • De aanvraag moet u minimaal 6 maanden voor de datum van de (mogelijke) uitreiking doen
  • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet
  • De aanvraag wordt voorgelegd aan de burgemeester, de griffier van de gemeenteraad en de fractievoorzitters. Zij praten hierover in een besloten vergadering
  • Burgemeester en wethouders nemen hierna een besluit. De aanvrager krijgt hier bericht van
  • Tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad wordt de erepenning door de burgemeester uitgereikt