Koninklijke onderscheiding

In Westland zijn er veel mensen die zich op bijzondere manier inzetten voor anderen en voor de samenleving. Kent u zo iemand en vindt u dat hij of zij een lintje verdient? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Neem contact op

Neem altijd eerst contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente. Hiervoor belt u telefoonnummer 14 0174. De medewerker vertelt u dan in grote lijnen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn en wat u moet doen voor de voordracht.

Aanvraag

Om een aanvraag te doen moet u een voorstelformulier invullen. U kunt de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding opstarten via Lintjes.nl.
Met uw aanvraag moet u ook extra informatie aanleveren. Bijvoorbeeld ondersteunende brieven van de organisatie waar hij of zij vrijwilligerswerk doet.

Als alles is ontvangen brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning.
Die adviseert op zijn beurt het Kapittel voor de Civiele Orde. Het Kapittel adviseert dan weer de minister. Als die laatste het goedkeurt volgt uiteindelijk een Koninklijk Besluit.

De Algemene Gelegenheid (lintjesregen) vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De voordracht voor de lintjesregen moet uiterlijk 1 juli het jaar vóór de lintjesregen binnen zijn.

Bekijk hier de foto's van alle gedecoreerden van 2024.

Dit kan alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een pensionering of jubileum. De aanvraag (het voorstelformulier) moet in dat geval minimaal zes maanden voor de bijzondere dag bij ons zijn ingediend.

Voor meer informatie belt u met telefoonnummer 14 0174 of mailt u naar [email protected]

Op de website www.lintjes.nl vindt u meer informatie over onderscheidingen.