Erepenning zilver

De zilveren erepenning is een onderscheiding. Deze kan worden uitgereikt aan personen die zich minstens 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Westlandse samenleving.
Dit kan (vrijwilligers)werk zijn bij meerdere organisaties of verenigingen, die op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied actief zijn.

Aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente Westland kan een persoon voordragen voor de erepenning in zilver.

Regel online

Voorwaarden

Iedereen kan worden voorgedragen. Dus ook iemand van buiten Westland. Het gaat erom dat de persoon zich heeft ingezet voor Westland.

Personen die voor 2004 in de vroegere Westlandse gemeenten een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen, komen niet in aanmerking. Het maakt niet uit of de persoon eerder een WestlandStek of Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.

Het is niet belangrijk of de functie van de persoon een vrijwillige of betaalde functie is.

  • De aanvraag doet u minimaal 6 maanden voor de datum van de (mogelijke) uitreiking
  • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet
  • Burgemeester en wethouders nemen hierna een besluit. De aanvrager krijgt hier bericht van
  • De burgemeester reikt de erepenning uit  bij een jubileum, een afscheid of andere passende gelegenheid

Wilt u informatie over eerdere uitreikingen? Kijk dan op de pagina Zilveren erepenning van Erfgoedwestland.