Raadscommissie Maatschappelijke Omgeving

In de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving (MO) worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • sport, jeugd- en jongerenwerk
  • zorg en welzijn (Wmo en ouderen)
  • volksgezondheid sociale zaken (werk en inkomen)
  • onderwijs en kinderopvang
  • kunst, cultuur en historisch erfgoed