Naamskeuze

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Maak telefonisch een afspraak voor de naamskeuze via 140174.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van vader
  • geldig legitimatiebewijs van moeder

Kosten

Aan het opmaken van een akte van naamskeuze zijn geen kosten verbonden.