College van B en W

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. In het college van B en W is de burgemeester voorzitter, zij vergaderen elke dinsdag. Het college werkt volgens de ‘Wet dualisering gemeentebestuur’, dat betekent dat zij vooral veel praktische beslissingen nemen: Het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren en het verkopen van grond. Het college legt hierover verantwoording af aan de raad.

De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Wethouders hoeven geen lid van een politieke partij te zijn. Wethouders mogen niet meestemmen in de raad over hun eigen plannen en spelen dus geen beslissende rol in de controle daarop.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders, door wie zij ook is benoemd. Zij helpt het college bij de uitoefening van zijn taak. In de gemeente Westland is de gemeentesecretaris ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.