Raadscommissie Ruimte

In de raadscommissie Ruimte worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • Milieubeleid en -vergunningen
  • Verkeer en vervoer
  • Beheer openbare ruimte
  • Ruimtelijke ordening
  • Bouwen en wonen
  • Planontwikkeling
  • Grondzaken
  • Huisvesting gemeentelijke organisatie/nieuw gemeentehuis