Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding (een lintje) kan om verschillende redenen worden uitgereikt. Bijvoorbeeld aan mensen die een briljante prestatie of bijzondere verdienste voor de samenleving geleverd hebben. Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn er in twee orden: de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw.  

Aanvragen

Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En woont diegene in de gemeente Westland? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat begint met het invullen van een kort online verzoekformulier.

Het kabinet van de burgemeester bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Mogelijk nemen zij daarvoor eerst contact met u op. Daarna ontvangt u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier. Hierin vermeldt u duidelijk de betekenis voor de samenleving en motiveert u alle vrijwilligersactiviteiten onderbouwt met tijdsbesteding en jaartallen. Als de kandidaat in loondienst is, is een verklaring van geen bezwaar van de werkgever vereist. Daarnaast zijn minimaal twee motivatiebrieven van anderen nodig die het voorstel steunen. Een aanvraag voor een onderscheiding richt u aan de burgemeester van de gemeente Westland.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.lintjes.nl Heeft u vragen naar aanleiding van een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding, neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester van de gemeente Westland via 14 0174 of onderscheidingen@gemeentewestland.nl

Uitreiking tijdens lintjesregen

De Algemene Gelegenheid (lintjesregen) vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De voordracht voor de lintjesregen moet voor 1 juli van het jaar vóór de lintjesregen binnen zijn.

Uitreiking op een ander moment

Dit kan alleen als er een direct verband is tussen de hoofdactiviteit en een speciale dag. Bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid. De aanvraag voor een Bijzondere Gelegenheid moet minimaal zes maanden van tevoren worden ingediend.

  • De Orde van Oranje-Nassau

    Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau voor (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk hierbij aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties. Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor mensen die de organisatie door hun inzet draaiende houden. Ook mensen die niet bij een organisatie zijn aangesloten, bijvoorbeeld 'mantelzorgers', komen in aanmerking. De Orde van Oranje-Nassau is in 1892 ingesteld en kent zes graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis.

  • De Orde van de Nederlandse Leeuw

    Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor buitengewone prestaties of inspanningen die erg belangrijk zijn voor de maatschappij. Hierbij valt te denken aan baanbrekend wetenschappelijk werk, innovatief ondernemerschap, uitmuntende sportprestaties of unieke creativiteit op het gebied van kunst of cultuur. De Orde van de Nederlandse Leeuw is in 1815 ingesteld en kent drie graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis.

  • Contact

    Neem contact op met de kabinetsmedewerker via 14 0174 of onderscheidingen@gemeentewestland.nl. Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u terecht op www.lintjes.nl.