WestlandStek

De WestlandStek is een zilveren draagspeld. Bij de WestlandStek hoort ook een oorkonde. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan personen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet. Dit kan zijn voor  (vrijwilligers)werk bij organisaties of verenigingen die op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied actief zijn.
Of als blijk van waardering voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van sport en/of cultuur, zoals het behalen van een Europees, Wereld- of Olympisch kampioenschap van een inwoner van de gemeente Westland.

Aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente Westland kan een persoon voordragen voor de WestlandStek.

Voorwaarden

Iedereen kan worden voorgedragen. Dus ook iemand van buiten Westland. Het gaat erom dat de persoon zich heeft ingezet voor Westland. Een uitzondering geldt als het gaat om een uitzonderlijk prestatie op sport- of cultureel gebied. Daarvoor komen alleen inwoners van Westland in aanmerking

Personen die voor 2004 in de vroegere Westlandse gemeenten een onderscheiding hebben ontvangen, kunnen ook in aanmerking komen. Ook als de persoon een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Belangrijk is dat de activiteiten zijn uitgebreid of voortgezet. Ook moet de eerder ontvangen onderscheiding minimaal 12,5 jaar geleden zijn uitgereikt.