Monster en Polanen

Een van de gebieden die we verder onderzoeken is het gebied in het noorden van Monster en Polanen.

Op de kaart hieronder is het gebied groen (twee delen). Kenmerkend zijn de dicht bij elkaar staande woningen met een middentemperatuur warmtevraag (50 tot 70 graden Celsius). Polanen bestaat vooral uit moderne gebouwen voor gezondheidszorg (’s Heeren Loo) en heeft een grote warmtevraag. Beide zijn geschikt om aan te sluiten op een warmtenet. Polanen kan eventueel op een lagere temperatuur verwarmd worden en dus aangesloten op de retourleiding van het Warmte Systeem Westland (WSW). De nieuwbouwwijk er tussenin wordt aardgasvrij gebouwd en koppelen we waarschijnlijk aan het WSW. Dit kan ervoor zorgen dat de kosten voor aansluiting op WSW van de twee gebieden lager zullen zijn.

 • vanuit ’s Heeren Loo en de bewoners is er steun voor de overstap naar aardgasvrij vanwege de (recent afgewezen) aanvraag voor subsidie van de rijksoverheid (Programma Aardgasvrije Wijken, PAW). De projectorganisatie staat deels al
 • voor de PAW-aanvraag is onderzocht wat de kosten van een overstap naar aardgasvrij kost. Dit onderzoek is dus niet meer nodig. Dit bespaart kosten
 • geplande uitbreiding van WSW komt dicht langs bestaande woningen en nieuwbouw (sowieso aardgasvrij) wordt er waarschijnlijk op aangesloten
 • betaalbaar door redelijk goed geïsoleerde woningen, met name in Polanen. Uit het onderzoek rond de subsidieaanvraag bleek dat aansluiten op een warmtenet 3 tot 5 keer goedkoper is dan inzet van een warmtepomp
 • er zijn onderhoudsplannen voor Arcade: deze werkzaamheden kunnen mogelijk worden uitgebreid naar aardgasvrij maken
 • er is onderhoud van het elektranet gepland. Dit geeft mogelijkheden om deze werkzaamheden richting omwonenden op elkaar af te stemmen

 • 607 woningen nu
 • ongeveer 1.600 nieuwbouwwoningen
 • rijtjes-, portiek- en vrijstaande woningen
 • 65 kantoor- en bedrijfspanden
 • ongeveer 16 TJ warmtevraag
 • vooral gezondheidszorg- en bijeenkomstfunctie

 • aansluiten op Warmte Systeem Westland (nieuwbouw eventueel op de retourleiding)
 • op basis van aardwarmte (geothermie)

 • veel particulier bezit
 • de subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid (Programma Aardgasvrije Wijken) is afgewezen. Hierdoor is er geen geld om het deel van de kosten te betalen dat niet wordt terugverdiend door besparingen op de energiekosten

Wilt u de vastgestelde Warmtevisie Westland bekijken? Stuur dan een e-mail naar [email protected].