Bedrijvencontactcentrum

Het Bedrijvencontactcentrum van de gemeente Westland is het aanspreekpunt voor ondernemers in gemeente Westland. Het bedrijvencontactcentrum helpt u met al uw vragen. Wilt u langskomen? Maak hiervoor dan een afspraak. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch via 140 174. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Bedrijf vestigen of uitbreiden in het Westland
  • Bouwregelgeving
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Drank- en Horecawet
  • Herstructureringsinitiatieven glastuinbouw
  • Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen etc)
  • Omgevingsvergunningen
  • Evenementen organiseren
  • Reclame plaatsen

Inzien Programma voor Standaardinrichting Openbare Ruimte

Het PvS bevat technische informatie voor de inrichting van de openbare ruimte van de gemeente Westland. Het is bestemd voor iedereen die zich daarmee bezig houdt zoals stedenbouwers, civieltechnici, ontwikkelaars en landschapsarchitecten. Wilt u het PvS inzien? U kunt het opvragen door een e-mail te sturen naar info@gemeentewestland.nl.