Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden met een zichtbaar resultaat in de openbare ruimte. Het is de verzamelnaam voor verschillende losse vergunningen voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen
  • Slopen
  • Bomen kappen
  • Beperkt veranderen van een inrichting
  • Veranderen van een Rijksmonument
  • Uitweg maken
  • Indirecte lozingen
  • Wijzigen gebruik

Kosten

BouwkostenPrijs
Minder dan € 10.000 2.60% van de bouwkosten (met een minimum van € 120,-)
Tussen € 10.000 en € 150.000€ 20,00 + 2.40% van de bouwkosten

Een overzicht van de prijzen bij hogere bouwkosten is in te zien in de legesverordening vanaf hoofdstuk 3, Omgevingsvergunning. U vindt daar ook de prijzen van vergunningen voor alle andere activiteiten (slopen, kappen, afwijken van bestemmingsplan, etc.) en eventuele advieskosten (welstand, bodem, archeologie, etc.).

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het omgevingsloket online.

Vragenformulier Wet Bibob

In de volgende gevallen moet u naast een aanvraag voor een omgevingsvergunning altijd een aanvraagformulier Bibob invullen:

  • bij een aanvraag voor een omzettingsvergunning voor kamergewijze verhuur
  • bij een aanvraag door een kamerverhuurbedrijf van een omgevingsvergunning bouw