Wonen in het glastuinbouwgebied

In het glastuinbouwgebied staan veel bedrijfs- en burgerwoningen. Een deel daarvan staan vernieuwing van de glastuinbouw in de weg. De gemeente biedt compensatie voor sloop of herbouw.

Meer weten? Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Van agrarische woning naar gewone woning

Wilt u een woning bij een glastuinbouwbedrijf veranderen in een gewone woning?
Een woning kan alleen worden omgezet als meegewerkt wordt aan vernieuwing van de glastuinbouw. Neem hiervoor contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Bouwrechten

Soms is het verplaatsen van een (bedrijfs)woning mogelijk. Dit is in het bestemmingsplan Glastuinbouw opgenomen. Heeft u plannen voor herbouw van een (bedrijfs)woning?  Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Subsidie voor sloop van woning

Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het slopen van hun woning als deze in de weg ligt voor de modernisering van de glastuinbouw.

Wonen in een agrarische woning door een niet-agrariƫr

Wordt een agrarische bedrijfswoning anders gebruikt dan de bedoeling is? De gemeente heeft regels opgesteld hoe hiermee om te gaan. In ons beleid staat onder welke voorwaarde u vergunning kunt krijgen. Dit beleid heet 'Strijdig gebruik agrarische bedrijfswoning Westland 2020'.

Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum voor meer informatie.

Aanpak strijdigheden

In een bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden. Wordt dat anders gebruikt dan is dat in strijd met de afspraak. Bijvoorbeeld het houden van paarden op grond waar een kas hoort te staan. De gemeente zal samen met de eigenaar een oplossing zoeken. Lukt dat niet dan kan de gemeente handhaven.