Wonen in een glastuinbouwgebied

In het glastuinbouwgebied staan veel bedrijfs- en burgerwoningen. Een deel daarvan staat vernieuwing van de glastuinbouw in de weg. De gemeente biedt vergoedingen voor sloop of herbouw.

Meer weten? Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Wilt u een woning bij een glastuinbouwbedrijf veranderen in een gewone woning? Dat kan alleen als u meewerkt aan vernieuwing van de glastuinbouw. Neem hiervoor contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Soms is het verplaatsen van een (bedrijfs)woning mogelijk. Dit is in het bestemmingsplan Glastuinbouw opgenomen. Heeft u plannen voor herbouw van een (bedrijfs)woning? Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Personen die eigenaar zijn van een woning kunnen een vergoeding (subsidie) aanvragen voor het slopen van hun woning als deze in de weg ligt voor de modernisering van de glastuinbouw.

Gebruikt u een agrarische bedrijfswoning anders dan de bedoeling is? De gemeente heeft hiervoor regels. In ons beleid staat onder welke voorwaarde u vergunning (toestemming) kunt krijgen. Dit beleid heet 'Strijdig gebruik agrarische bedrijfswoning Westland 2020'.

Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum voor meer informatie.

In het omgevingsplan staat hoe we een gebied mogen gebruiken. Gebruikt u het anders, dan doet u iets wat niet mag. Bijvoorbeeld het houden van paarden op grond waar een kas hoort te staan. De gemeente zoekt dan samen met de eigenaar een oplossing. Lukt dat niet, dan kan de gemeente ervoor zorgen dat u zich aan de regels houdt (handhaven).