Medewerkers met headsets aan de telefoon

Omgevingsloket Westland

Heeft u als inwoner of ondernemer een vraag over een ruimtelijk plan, zoals (ver)bouwen, het gebruik van gronden of het vestigen of uitbreiden van een bedrijf? Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 14 0174. Als het nodig is plannen wij een vooroverleg met u.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

In het PvS staat technische informatie voor de inrichting van de openbare ruimte van de gemeente Westland. Het is bestemd voor iedereen die zich daarmee bezighoudt zoals stedenbouwers, civieltechnici, ontwikkelaars en landschapsarchitecten. Wilt u het PvS bekijken? Dan kunt u het opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]