Uitkering aanvragen

Heeft u geen of weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u tijdelijk als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Bij een uitkering horen rechten en plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Voorwaarden

Om een uitkering te ontvangen gelden een aantal voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Westland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen of spaargeld en bezitting zijn niet genoeg om van rond te komen
 • woont u samen, dan telt het inkomen en spaargeld van uw partner ook mee.
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • u zit niet in de gevangenis
 • uw eigen vermogen en dat van uw eventuele gezinsleden is minder dan uw spaargeld en bezittingen

U bent ouder dan 27 jaar 

 1. Log in op www.werk.nl en vul het aanvraagformulier helemaal in. Om in te loggen heeft u DigiD en een e-mailadres nodig.
 2. U ontvangt binnen 5 werkdagen een brief van de gemeente. Hierin vragen wij u informatie op te sturen. Doe dit op tijd anders kan dit gevolgen hebben voor de looptijd van uw aanvraag. Als u na 5 werkdagen nog geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact met ons op.

U bent jonger dan 27 jaar

 1. U meldt zich als werkzoekende aan op www.werk.nl. Om in te loggen heeft u DigiD en een e-mailadres nodig.
 2. Vul het aanvraagformulier in. U kunt de aanvraag niet meteen afmaken. Na een aantal stappen komt er een scherm ('pop-up') in beeld. U kunt dan niet verder. U heeft zich dan aangemeld voor een bijstandsuitkering.
 3. Vanaf de melding gaat een zoektijd van 4 weken in. In deze 4 weken gaat u actief op zoek naar werk en/of scholing. U ontvangt van ons een brief waarin staat wat we van u verwachten en welke gegevens u naar ons moet opsturen.
 4. Na de zoektijd van 4 weken kunt u op www.werk.nl verder met het invullen van de aanvraag voor een bijstandsuitkering. U logt in met uw DigiD en gaat weer naar 'Bijstandsuitkering aanvragen'. Hier staat uw eerdere melding. Die kunt u nu afmaken.
 5. Hebben wij uw aanvraagformulier en alle gevraagde documenten ontvangen? Dan beoordelen wij of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Heeft u er recht op? Dan melden wij u aan bij onze afdeling Voortijdig Schoolverlaten, Patijnenburg of de jongerenconsulent. Zij begeleiden u bij de activiteiten gericht op scholing, werk en/of zorg.
 6. Hebben wij 6 weken na de melddatum geen aanvraagformulier ontvangen? Dan gaan wij ervan uit dat u geen bijstandsuitkering nodig heeft. Wij sluiten uw melding dan af.

Vier weken voordat uw inkomsten stoppen, kunt u de bijstandsuitkering aanvragen.

U kunt een voorschot op uw bijstandsuitkering aanvragen als:

 • u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd op werk.nl
 • u in gemeente Westland woont
 • u alle gevraagde informatie en bewijsstukken heeft ingeleverd
 • er inmiddels bijna 4 weken voorbij zijn sinds het indienen van een aanvraag
 • u een uitkering heeft aangevraagd. Het krijgen van een voorschot is niet mogelijk als u al een uitkering heeft

Als u jonger dan 27 jaar bent heeft u pas ná vier weken recht op een voorschot. U krijgt geen voorschot als u geen uitkering krijgt. Voor het aanvragen van een voorschot neemt u contact op via 14 0174.

Besluit

U ontvangt na 8 weken een brief waarin staat of u een bijstandsuitkering krijgt. Deze brief heet een ‘beschikking’.

Geef alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering aan ons door via aanpassing uitkering doorgeven. Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie, financiële situatie of woonsituatie. Ook wijzingen in de situatie van uw partner geeft u aan ons door.

Geef de volgende wijzigingen altijd aan de gemeente door:

 • u heeft werk gevonden
 • uw bankrekeningnummer wijzigt of u opent een nieuwe rekening
 • uw telefoonnummer of e-mailadres wijzigt
 • u gaat samenwonen, trouwen of scheiden
 • u gaat verhuizen of er komt iemand bij u wonen of gaat weg
 • uw gezin verandert door geboorte of overlijden
 • uw inkomen wijzigt door bijvoorbeeld pensioen of alimentatie
 • u heeft een erfenis of gift (extra geld) gekregen
 • u heeft een huis of caravan gekocht of verkocht
 • u heeft een motorvoertuig gekregen, gekocht of verkocht

 • we onderzoeken regelmatig of de informatie die u heeft opgegeven, klopt
 • dit doen we om te kijken of u (nog steeds) recht heeft op een uitkering en het juiste bedrag krijgt
 • met uw Burgerservicenummer (BSN) kunnen we uw gegevens vergelijken met andere organisaties die uw gegevens hebben zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en het UWV

Boetes

Als u zich niet aan de regels houdt, moet u het te veel ontvangen geld terugbetalen. En u krijgt een boete. Die boete is minimaal even hoog als het te veel ontvangen bedrag.

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente moet u zich aan afspraken houden. Als u dit niet doet, kunnen we uw uitkering (tijdelijk) verlagen. De verlaging duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Als we uw uitkering tijdelijk verlagen, krijgt u hierover een brief van de gemeente. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw kant van het verhaal te vertellen.

U kunt alleen een uitkering krijgen als u in Nederland bent. U mag vier weken per jaar naar het buitenland zonder dat uw uitkering stopt. Hier gelden de volgende voorwaarden voor:

 • vraagt uiterlijk 4 weken van tevoren toestemming bij uw klantmanager.
 • U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland zonder dat uw uitkering stopt
 • De vier weken gelden voor (familie)verplichtingen en vakantie.

Als u langer in het buitenland blijft, stopt uw uitkering. U kunt dan opnieuw een uitkering aanvragen als u terugkomt in Nederland.

En verder:

 • U ontvangt altijd schriftelijk bericht op uw verzoek om naar het buitenland te gaan.
 • Als u terug bent uit het buitenland, meldt u zich bij uw klantmanager met uw paspoort en reispapieren zoals vliegtickets of een hotelboeking.
 • Volgt u een re-integratietraject, inburgeringstraject of scholing? Dan heeft u ook toestemming nodig van uw trajectbegeleider.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.