Diensten

Huishoudelijke hulp is een dienst van de gemeente Westland. Dit heet ook wel een Wmo-voorziening. Heeft u hulp nodig om uw huis schoon te maken? En heeft u geen andere oplossing? Niemand uit uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u via een Wmo-melding een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp via Wmo. De Wmo-consulent onderzoekt of u in aanmerking komt voor hulp.  

Krijgt u huishoudelijke hulp? Dan gaat u samen met de zorgaanbieder kijken wat nodig is. Wat kunt u bijvoorbeeld nog zelf doen? De zorgaanbieder stelt samen met u een zorgplan op. In het zorgplan staat wie de woning schoonmaakt en hoe. De hulp helpt u om de ruimtes schoon te houden die u elke dag gebruikt. Zoals de woonkamer, slaapkamer, toilet, badkamer, keuken en gang.  

Aanvragen 

Een huishoudelijke hulp aanvragen gaat in een aantal stappen: 

 • u doet een aanvraag (Wmo-melding). 
 • wij maken een afspraak voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek bespreekt u uw situatie met de Wmo-consulent. 
 • u krijgt een ondersteuningsplan opgestuurd en de zorgaanbieder stelt samen met u een zorgplan op.  
 • het door u ondertekende ondersteuningsplan is de aanvraag voor de hulp. 
 • als wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een brief. Die brief krijgt u binnen 2 weken en daarin staat de beslissing op uw aanvraag (de beschikking).

Kosten

U betaalt voor de huishoudelijke hulp een eigen bijdrage. Dit is in 2024 € 20,60 per maand. Die bijdrage betaalt u alleen als uw inkomen hoger is dan 130% van het minimumloon. Het CAK helpt u daarbij als de dienst Huishoudelijke hulp begint.   

Langdurige zorg

Krijgt u hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan regelt u de zorg via het Zorgkantoor DSW.    

Zorgkantoor DSW:  

(010) 2 422 733  (maandag tot en met vrijdag 08.30-17.00 uur)

Contactformulier DSW 

Kunt u tijdelijk niet zelf uw huishouden doen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of net een operatie heeft gehad? Of omdat u zorgt voor een vriend of familielid? In deze gevallen kunt u hulp aanvragen voor bij het doen van het huishouden. Deze huishoudelijke hulp is tijdelijk en maximaal 40 uur. Die 40 uur geldt voor 6 maanden achter elkaar per jaar. U betaalt voor de hulp € 5 per uur. Dit bedrag betaalt u direct aan de aanbieder die de hulp levert. Wij betalen de rest aan deze organisatie.  

Mantelzorgers (mensen die onbetaald voor een ander zorgen) moeten minimaal 8 uur per week en 3 maanden of langer voor iemand zorgen, aangemeld zijn bij een mantelzorgsteunpunt binnen de gemeente en zelf ook ingeschreven staan in Westland.

Bij de aanbieder aanvragen

U vraagt de hulp zelf aan bij een van de aanbieders van zorg in gemeente Westland. De organisaties hieronder hebben een contract met de gemeente. Zij bepalen of u hulp mag aanvragen.

Aanbieders  

Soms loopt het leven anders dan u hoopte. Door ziekte kunt u bijvoorbeeld uw geldzaken niet meer goed regelen. Of daardoor lukt het u niet goed om contact met mensen te krijgen. Als u alles al heeft geprobeerd, kunt u onze hulp vragen via Wmo. Wij kijken naar uw hulpvraag. Past dit binnen de Wmo? Of zijn er andere mogelijkheden waarmee u geholpen bent? Soms kan bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, zoalsVitis u helpen. Vrijwilligers kunnen u helpen met uw administratie. Of helpen met uw formulieren invullen.  

U betaalt voor onderstaande soorten hulp een eigen bijdrage.    

Geldzaken  

Wij kunnen u helpen met uw financiën. Maar wij nemen niet uw taken over.  

 • U leert zelf om uw administratie weer op orde te krijgen (en te houden).  
 • Samen kijken wij naar uw uitgaven. Zijn uw uitgaven beter in balans? Dan krijgt u minder schulden.  
 • U leert om zelf uw financiën goed te regelen en bij te houden.  

Sociale leven  

Misschien kunnen wij u helpen om uw sociale leven weer op te bouwen.  

 • Wij kunnen u leren om uw dagelijkse activiteiten te plannen. Zoals afspraken nakomen. Of een gezond dag- en nachtritme aanleren. 
 • U kunt leren een sociale kring mensen om u heen op te bouwen. Zodat u goed contact heeft met familie, vrienden en mensen die u gratis helpen (mantelzorgers).  
 • Wij helpen u om een gezonde relatie te krijgen. Vooral met personen en gezinsleden met wie u uw huis deelt. Zij voelen daardoor minder druk.   
 • U kunt leren om makkelijker met bedrijven en mensen om te gaan.   

Wonen  

Wij kunnen u mogelijk helpen met uw woonomgeving.   

 • Wij helpen u via een wooncoach van Vitis om passende woonruimte te vinden (én te houden).  
 • U leert om goed om te gaan met uw buren.  
 • Wij helpen u zodat u zelfstandig kunt wonen (boodschappen doen, koken, huishouden).   

Zinvolle dagen  

Soms is het moeilijk om de dagen zinvol te besteden. Dan heeft u daar wat hulp bij nodig. 

 • Wij helpen u om (weer) mee te doen met de samenleving. 
 • Ook kunnen wij u helpen om mee te doen aan een dagprogramma of dagbesteding. 

Zeer beperkte beschikbaarheid

Wellicht heeft u in de media gehoord? Bij de zorgaanbieders zijn er personeelstekorten, dit is een landelijk probleem. Zij kunnen niet iedereen (op tijd) helpen. Hierdoor kunt u alleen aanspraak maken op deze voorzienig, als u het écht niet zelf op kunt lossen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen uw sociale netwerk of de inzet van een particuliere hulp. Hiermee houden we deze voorziening beschikbaar voor de mensen die het echt nodig hebben.