Warmtevisie Poeldijk

In Poeldijk zijn kansen om een verdere verkenning te starten. We wijzen hier twee verkenningsgebieden aan. Voor het gebied in Poeldijk Centrum zijn kansen om te koppelen aan Warmte Systeem Westland (WSW). Voor bedrijventerrein ABC Westland is een all-electric oplossing, zoals een warmtepomp, het best passend. Dit kan individueel of als kleinschalig lokaal warmtenet. Tussen Poeldijk en het bedrijventerrein worden woningen gebouwd. Deze nieuwbouw kan als aanjager fungeren voor één van beide gebieden.

 • Poeldijk ligt dichtbij een bestaande warmteleiding en ook zijn er uitbreidingen in de buurt gepland.
 • In Poeldijk Centrum loopt een traject om het gebied te ontwikkelen. De overstap naar aardgasvrij kunnen we hierin meenemen.
 • Bij bedrijventerrein ABC Westland is interesse in duurzaamheid. Dit is een eerste stap in steun voor de overstap naar aardgasvrij.
 • Het bedrijventerrein wordt uitgebreid. Mogelijk kunnen we plannen combineren.
 • Het nieuwbouwgebied De Kreken ten oosten van Poeldijk en ook delen van het bedrijventerrein kunnen mogelijk worden aangesloten op een retourleiding van het warmtenet.
 • Er is een grote vraag naar koeling op het bedrijventerrein. Deze restwarmte kunnen we mogelijk inzetten als bron voor de op WSW of in een kleinschalig buurtwarmtenet. Ook is Warmte Koude Opslag (WKO) een optie.
 • Er is veel corporatiebezit in Poeldijk Centrum. Als de corporatie aan wil sluiten op het WSW, is er dus meteen een redelijk percentage van de woningen dat aansluit. Dit is gunstig voor de kosten en opbrengsten van een warmtenet. Hiervoor is echter wel ook toestemming nodig van de meerderheid van de huurders.
 • ABC Westland is een van de goedkoopste gebieden om over te stappen. Dit blijkt uit de inschatting van de kosten. Zo ook Poeldijk Centrum.

 • 1.389 woningen (in het centrum van Poeldijk); nieuwbouw ongeveer 820 woningen.
 • Ongeveer 45 TJ warmtevraag nu (bestaande bouw).
 • Vooral flat- en galerijwoningen.
 • 320 bedrijven: ongeveer 118 TJ warmtevraag nu, vooral industrie-, kantoor- en winkelfunctie.

 • Centrum Poeldijk: aansluiting op WSW op basis van aardwarmte (geothermie).
 • ABC Westland: inzet van kleinschalig collectief zoals buurtwarmtepomp of WKO. Eventueel ook aansluiten op retourleiding WSW.

Het is onduidelijk of duurzaamheid voor het bedrijventerrein op korte termijn een prioriteit is.

Wilt u de vastgestelde Warmtevisie Westland bekijken? Stuur dan een e-mail naar [email protected].