Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies.

Subsidies Innovatiefonds sociaal domein

De Subsidieregeling Innovatiefonds sociaal domein 2017-2020 voor inwoners en organisaties is met ingang van 1 januari 2021 niet meer van kracht.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten.

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Structurele subsidies 2022

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren. Deze wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De aanvraag voor het jaar 2022 moet uiterlijk 31 maart 2021 in ons bezit te zijn.

Lees het formulier goed door. Vul het compleet in en onderteken het.

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen

U kunt een investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen voor het jaar 2022 aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2021 in ons bezit te zijn.

Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties en scoutinggebouwen.

De regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen en scoutingverenigingen die:

  • in bezit zijn van een eigen sportaccommodatie of scoutinggebouw
  • lid zijn van een (sport) bond die is aangesloten bij het NOC*NSF of Scouting Nederland

Van de totale investering in de basisvoorzieningen van een sportaccommodatie/ scoutinggebouw subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten 2021.

Lees het formulier goed door. Vul het compleet in en onderteken het.