Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten.

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Structurele subsidies

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren en wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De termijn voor het indienen van een aanvraag voor het jaar 2023 is inmiddels gesloten.

Vanaf begin januari 2023 wordt de indieningstermijn voor aanvragen voor (meerjarige) structurele subsidies 2024 weer opengesteld.
De betreffende aanvraagformulieren kunt u dan vinden op deze pagina. U bent dan in de gelegenheid om vóór 1 april 2023 een aanvraag voor 2024 in te dienen.

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen en scoutingverenigingen die

  • in bezit zijn van een eigen sportaccommodatie of scoutinggebouw
  • lid zijn van een (sport) bond die is aangesloten bij het NOC*NSF of Scouting Nederland

Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties en scoutinggebouwen.

Van de totale investering in de basisvoorziening van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in Subsidieregeling diverse activiteiten.

De termijn voor het indienen van een aanvraag voor verlening van een investeringssubsidie sportaccommodaties 2023 is gesloten.
Vanaf begin januari 2023 wordt deze voor aanvragen voor een investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2024 weer opengesteld.
Het betreffende aanvraagformulier kunt u dan vinden op deze pagina. U kunt dan vóór 1 april 2023 een aanvraag indienen.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.