Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) regelt dat mensen ondersteuning ontvangen als:

  • zij zich niet meer kunnen redden in en om het huis
  • zij niet meer mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten
  • wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is

Ondersteuning is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer of diensten. Bieden deze voorzieningen niet voldoende hulp? Dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn diensten of zaken die precies zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voor een maatwerkvoorziening is een indicatie nodig van de gemeente Westland, Team Wmo. Met de indicatie wordt vastgesteld welke voorziening bij uw hulpvraag past.

De Wmo 2015 vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.