Woning tijdelijk verhuren (leegstand)

Het is mogelijk om uw woning tijdelijk te verhuren als u dubbele woonlasten heeft. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning is 5 jaar geldig en is geregeld in de leegstandwet. Het is niet mogelijk om de vergunning na deze periode nog een keer te verlengen. 

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan via onderstaande knop.

Regel met DigiD of eHerkenning

U mag een woning tijdelijk verhuren wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de woonruimte waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staat leeg
  • u kunt bewijzen eigenaar van de woning te zijn
  • u kunt bewijzen dat het huis voor een marktconforme of lagere prijs in de verkoop is aangeboden en dat dit niet heeft geleid tot verkoop
  • de woning mag niet worden gebruikt in strijd met het omgevingsplan, voorschriften,verordeningen en/of andere gemeentelijke bepalingen

Bij tijdelijke verhuur heeft de huurder geen huurbescherming. Dit betekent dat u als verhuurder de huur kunt opzeggen als u de woning heeft verkocht. Wel moet u een aantal zaken in de tijdelijke huurovereenkomst opnemen, namelijk:

  • de huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden,
  • de verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden,
  • de huurder heeft een opzegtermijn van maximaal 1 maand

Wilt u een tijdelijke vergunning aanvragen voor een woonruimte die bestemd is voor afbraak of renovatie? Dan is de vergunning maximaal 2 jaar geldig. U kunt deze ieder jaar met 1 jaar verlengen. Dit kunt u maximaal 7 jaar doen. Als u uw vergunning wil verlengen, kunt u gebruik maken van bovenstaande knop.

Bij deze aanvraag moet u aangeven wat de maximale redelijke huurprijs is volgens de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Om de huurpijs te bepalen kunt u zelf een berekening maken met behulp van het puntenwaarderingsformulier van de Huurcommissie.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in. Gebruik tijdens de communicatie het zaaknummer die u met de aanvraag heeft ontvangen.