Planning in uw buurt

In de conceptvisie staat een voorlopige planning. Deze gaat ervan uit dat het Rijk aan onder meer de voorwaarden rond betaalbaarheid voldoet. Op dit moment is dat nog niet zo. Ook is nog onduidelijk wanneer wel. Totdat hier duidelijkheid over is, wachten we met het uitvoeren van deze planning. We hebben een indeling in de tijd gemaakt. De volgende 6 gebieden zijn buurten waar we kansen zien om op kortere termijn (voor 2030) alle woningen op duurzame warmte aan te sluiten:

Deze gebieden staan in de donkerste kleur rood aangegeven op deze kaart (jpg, 845 KB).

We hebben een eerste berekening van de kosten gemaakt voor de hele gemeente. Daaruit kwam naar voren dat het toekomstige warmtenet, Warmte Systeem Westland (WSW), de dorpskernen betaalbaar van duurzame warmte kan voorzien. De betaalbaarheid verschilt per dorpskern. De buurten die we nu verder onderzoeken zijn goedkopere gebieden. De warmteleidingen van Warmte Systeem Westland lopen dicht langs deze gebieden en/of er zijn uitbreidingen vlakbij gepland. Uit deze goedkopere warmtenetgebieden selecteerden we 4 gebieden die we verder onderzoeken. Ook omdat daar nog andere kansen zijn die deze gebieden aantrekkelijk maken om mee te beginnen. Bij de andere 2 bedrijventerreinen die we verder gaan onderzoeken, zijn kansen voor een kleinschalige collectieve oplossing, bijvoorbeeld een lokaal warmtenet.