Melding maken

Hier kunt u terecht met al uw meldingen en vragen over de openbare ruimte in gemeente Westland. Denk hierbij aan losse stoeptegels, maaien, snoeien, afvalinzameling en zwerfvuil.  Als u een melding doet, kies dan de juiste categorie. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Op meldingen over losliggende tegels, gaten in wegen, onkruid en grote plassen op de weg wordt actie ondernomen wanneer er een gevaarlijke situatie is ontstaan.
Het maaien en snoeien gebeurt volgens schema's. U hoeft hier geen melding over te doen.