Melding maken

Hier kunt u een melding maken over de openbare ruimte in gemeente Westland. Denk aan: losse stoeptegels, maaien, snoeien, afvalinzameling en zwerfvuil. Kies de juiste categorie voor uw melding. Bekijk de categorieën hieronder:

Heeft u signalen of vermoedens van ondermijnende criminaliteit (bijv: hennepteelt, witwaspraktijken, woonfraude)?
Klik op Melding maken Ondermijning zodat wij uw vermoeden kunnen onderzoeken.

Lees hier wat we met ondermijning bedoelen.

Liever anoniem een melding maken? Ga dan naar Meld Misdaad Anoniem